Världsomfattande kampanj mot organhandel


Kanadas förre statssekreterare för Asien- och Stillahavsfrågor, David Kilgour, uppmanar världens yrkesutövande inom hälsa och vård att sluta upp till kampanjen som syftar till att stoppa Kinas organhandel.

På den årliga hälso- och människorättskonferensen i Ontario, Kanada den 5 oktober redogjorde Kilgour för utredningen som han och människorättsadvokaten David Matas gjort av Kinaregimens omfattande organstölder från fängslade Falun Gong-utövare.

– David Matas och jag har samlat ihop fler än femtio pusselbitar de senaste två åren, vilka alla pekar på att våra slutsatser om den pågående organplundringen i hela Kina är fullvärdiga.

I rapporten (www.organharvestinvestigation.net) framgår att Kinas styrande parti med tillhörande organisationer har dödat tusentals Falun Gong-utövare utan någon form av rättegång. Därpå har de sålt deras vitala organ för stora summor pengar, ofta till ”organturister” från välbärgade länder.

Enligt Kilgour och Matas råder det inga tvivel om att ”detta brott mot mänskligheten har ägt rum och fortfarande pågår”.

Kilgour påpekade att raden av avslöjanden om giftiga och farliga kinaproducerade exportvaror genom åren illustrerar enpartistatens värderingar.

– När det inte finns några regler i ett exportland kan det gå utför var som helst, liksom i Kinas fall. Som jag ser det är plundrandet av organ, från ”partifiender”, för pengar från utländska patienter, en helt ny form av utförsbacke.

Kilgour nämnde Gerry Koffman, den kanadensiske koordinatorn för ”Läkare mot påtvingade organdonationer”, som talade på Torontos medicinska fakultet i maj.

Koffman poängterade att organisationen han företräder stödjer organtransplantationer, men även vikten av att människor förstår skillnaden mellan att transplantera ett organ från en frivillig organdonator och att ta emot organ från samvetsfångar som systematiskt dödas av vårdpersonal över hela Kina för organens skull.

I en färsk publikation från Nefrologernas förbund uppmanas alla länder att styra upp organdonationer och -transplantationer för att försäkra patienternas säkerhet och förbjuda oetisk praktik:

”Oetisk praktik relaterad till transplantation inbegriper organhandel (den olagliga försäljningen av mänskliga organ), transplantationskommersialism (när organ ses som en vara) och transplantationsturism (när utländska patienter förses med organ vilket underminerar landets möjligheter att förse den egna befolkningen med organ).”

– Min slutsats är, förstås, att alla yrkesgrupper inom vård och hälsa i Kanada och hela världen bör delta i att en gång för alla sätta stopp på Kinas organkommers från ofrivilliga donatorer, sade Kilgour.

 

Fotnot: Nefrologi är en medicinsk specialitet inriktad på njurens funktion och sjukdomar.