Världsledare eniga om OS-bojkott
Den tyska förbundskanslern Angela Merkel och Kanadas premiärminister Stephen Harper tackade nej till OS-invigningen. (Michael Kappeler/AFP/Getty Images)


Runt 80 av världens ledare närvarade vid OS invigningen i Peking – fler än vid något annat olympiskt spel tidigare i historien.

Men många ledare tackade också nej till inbjudan för öppningsceremonin, inräknat FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, den tyska rikskanslern Angela Merkel, Kanadas premiärminister Stephen Harper, Italiens premiärminister Silvio Berlusconi, Polens premiärminister Donald Tusk och Nya Zeelands premiärminister Helen Clark.

Många ledare sade att de valde bort OS i Peking på grund av den kinesiska kommunistregimens nedslag på och förföljelse av det tibetanska folket.

USA:s president George
W Bush valde att åka till OS eftersom en bojkott ”skulle förolämpa det kinesiska folket”.

Samma dag som Rysslands utrikesminister meddelade att president Putin skulle närvara vid OS, undertecknade den kinesiska respektive den ryske utrikesministern ett protokoll som enligt kinesisk statsägd media ”markerade den fullständiga 4300 km långa kinesisk-ryska gränsen”. Man redogjorde inte för några ytterligare detaljer kring vad det gällde.

Kommentatorer hävdar att Kina i och med protokollet permanent avsagt sig 100 kvadratkilometer land, vilket motsvarar Taiwan 40 gånger.

I Peking 1999 skrev Kinas dåvarande president Jiang Zemin och Rysslands dåvarande president Boris Jeltsin ett fullbordat kontrakt angående de östra och västra områdena vid den kinesisk-ryska gränsen. Protokollet gav Ryssland mer än 620 000 kvadratkilometer land.

Jiang lovade även Ryssland Tumenflodens mynning som separerar nordöstra Kina från japanska havet. Protokollet offentliggjordes inte för kineserna förrän flera år senare då Ryssland avslöjade dokumentet.

I mitten av juni i år skrev Kina och Japan på ett avtal gällande gas i östra Kinas havsområde.

Japans premiärminister
Yasuo Fukuda förklarade då att han skulle närvara vid OS i Peking. Det är första gången på två decennier som Japans premiärminister åker till OS.

Överenskommelsen om havet utanför Kinas östkust har länge diskuterats mellan de två länderna. Japan hade hävdat i många år att gasresurserna, kända som Chunxiao, skulle tillhöra dem.

Kina hävdade att gränsen, enligt Geneve-konventionen från 1958, går på kontinentalplattornas gräns under vattnet, vilket skulle addera 81 000 kvadratkilometer till Kina och ge dem rätten till regionen.

Överenskommelsen i juli
garanterar Japan gasfyndigheterna i regionen.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy ville diskutera en eventuell bojkott med andra franska ledare efter Kinas nedslag i Tibet i mars.

De kinesiska myndigheterna uppmanade då kineserna att bojkotta det franska företaget Carrefour och andra fransktillverkade produkter och försökte att förbjuda resebolag att boka gruppresor till Frankrike.

Sarkozys representanter
åkte då till Kina för att återupprätta relationerna. Sarkozy insisterade på att han bara skulle komma att närvara vid öppningsceremonin ifall Peking talade med Dalai Lama.

Den kinesiska regimen träffade Dalai Lama två gånger.

Bara några dagar efter samtalen meddelade Sarkozy att han skulle åka till OS.

En del fransmän har kritiserat honom för att han inte upprätthållt sin position gällande mänskliga rättigheter.

President George Bush
beslutade att åka till Peking trots att han uppmanats till bojkott av såväl den republikanska som demokratiska presidentkandidaten.

Enligt den ekonomiska experten Liu Monxiong gjorde Kina ett misstag då de satsade 376,3 miljarder amerikanska dollar ur sin valutareserv på USA:s lånemarknad.

Liu hävdar att Kina är USA:s största utländska kreditor på lånemarknaden, efter att de investerat en summa motsvarande 21 procent av sin utländska valutareserv till Fannie Mae och Freddie Mac.

Liu menar att det är skandalöst
att Kina koncentrerar mer än en femtedel av sin utländska valutareserv på ett ställe.

Analytiker har antytt att Bush söker finansiell hjälp från Kina eftersom USA är i ekonomiskt blåsväder, och att man köpslagit med detta för att få Bush att närvara vid OS.

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel var den förste världsledaren att bojkotta OS. Även den tyska utrikesministern Frank-Walter Steinmeier och Tysklands president Horst Köhler beslutade att bojkotta OS.

Kanadas premiärminister Stephen Harpers frånvaro berodde på en krock i schemat, han skickade istället sin utrikesminister. Polens premiärminister Donald Tusk valde att bojkotta öppningsceremonin på grund av Kinas nedslag i Tibet.

Kinaexperten Zhang Haisan menar att Kina utbytt nyttigheter för att få världens ledare till OS, vilket legitimerar landets diktatorskap.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/world/leaders-beijing-boycott-olympics-bush-rudd-harper-merkel-sarkozy-2476.html