Världsekonomin balanserar mellan is och eld
Den Internationella valutafondens verkställande direktor Dominique Strauss-Kahn på en pressträff i Washington den 10 april 2008. (Foto: AFP/Paul J.Richards)


Världsekonomin balanserar mellan hotet från en stigande inflation och en sjunkande tillväxt, enligt IMF, den Internationella valutafonden.

– Vi är i ett läge mellan is och eld. Is har att göra med den bromsande ekonomin och eld har att göra med inflationen, sade verkställande direktor Dominique Strauss-Kahn på en pressträff den 10 april i Washington.

Orsaken är finanskrisen i USA och den spruckna bubblan med osäkra bolån. Finansjätten Bear Stearns, en av de största inom bolånemarknaden, föll i mars. Tidigare har bolåneinstituten American Home och New Century gått i konkurs och andra bolag har gjort stora förluster.

USA och Europa leder nedgången i tillväxt medan växande marknader i Asien, Mellanöstern, Afrika, Latinamerika, Östeuropa och Oberoende staternas samvälde (tidigare sovjetrepublikerna och baltstaterna) kan hålla ut bättre men inte är helt opåverkade.

Den finansiella krisen håller på att sprida till marknader för andra typer av bolån och företagsfinansiering. Detta kan sätta finansinstitutioner i en situation med försvagad kapacitet att tillgodose kapital- och finansieringsbehov, varnade IMF. Kreditgivning till företag kan begränsas och i sin tur leda till allvarliga globala konsekvenser för konjunkturläge, inflation och arbetslöshet.

Den senaste tidens börsfall världen över är en direkt följd av finanskrisen.

Källa: IMF