Världsbankschefer avgår på grund av kinesiska lån
Världsbankens chef var överlag nöjd med sina två chefer som nu avgår på grund av misskötsel med hantering av lån från Kina. (Foto: Cris Bouroncle /AFP/Getty Images)


Två högt uppsatta chefer på Världsbanken avgår enligt ett internt PM som läckt ut, och som AFP fått ta del av. De beskylls för att felhanterat ett lån från Kina på en miljard dollar.

Jin-Yong Cai, vd för Världsbankens investeringsbank International Finance Coporation (IFC) kommer att avgå till årsskiftet, innan hans fyraårsperiod är slut. Cai är kinesisk medborgare och har tidigare jobbat för Goldman Sachs.

Bertrand Badré, CFO på Världsbanken, kommer att lämna banken i mars 2016. Badré kommer från Société Générale.

Badré och Cai var inblandade i det kinesiska lånet som skulle öka utlåningen via International Development Association (IDA). IDA är en fond som Världsbanken driver i syfte att hjälpa de allra fattigaste länderna i världen.

Extrem fattigdom minskar i världen

Bankens dåvarande kassör Madelyn Antoncic fattade misstankar om transaktionerna i december 2014, och hon påpekade att det fanns en allvarlig intressekonflikt i ärendet. Men utomstående undersökningar fann inga bevis på bedrägeri eller andra oegentligheter. Juli 2015 avgick Antoncic.

Cai är känd för att driva en aggressiv låne- och investeringspolitik, och en del investeringar i kinesiska företag har orsakat oro bland aktieägarna, enligt Financial Times. USA har regelbundet avstått att rösta när det gäller IFC-lån till kinesiska företag.

Världsbankens chef, Jim Yong Kim, lovordade dock båda cheferna. Han kallade Bertrand ”ovärderlig” och berömde Cai för dennes ”kreativitet och vision”.