Världsbankens mål att utrota extrem fattigdom
64 procent av världens fattigaste lever i fem av jordens länder. Klicka på diagramet så blir det större. (Diagram: Världsbanken)


Internationella valutafonden och Världsbanken höll sitt årliga vårmöte i helgen. En av huvudfrågorna på agendan var kampen mot extrem fattigdom. Inför mötet släppte Världsbanken i förra veckan en rapport om global fattigdom.

Rapporten visar att extrem fattigdom har minskat i världen. 1990 levde 36 procent av jordens befolkning i extrem fattigdom vilket avser de som lever på 1,25 US-dollar om dagen. År 2010 var siffran nere på 18 procent och delmålet för 2020 är 9 procent.

Närmare två tredjedelar, 64 procent, av världens fattigaste lever i fem länder: Indien, Kina, Nigeria, Bangladesh och Demokratiska republiken Kongo.

År 2013 godkände Världsbankens styrelse två nya mål. Det första är en storsatsning på att extrem fattigdom ska vara näst intill utrotad till 2030. Detta innebär att världens befolkning som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag, ska minska till högst 3 procent.

För det andra ska Världsbanken fokusera på att välståndet fördelas bättre genom att byta fokus från generell ekonomisk tillväxt, till att främja inkomstutvecklingen för de 40 procent av befolkningen som ligger längst ner på inkomstskalan.

Svårigheten blir att uppnå målen på ett hållbart sätt som bidrar till att säkra vår planets långsiktiga framtid och dess resurser, säkerställa social integration och begränsa den ekonomiska bördan för framtida generationer.