Världsbanken varnar för klimatförändringar
Människor vadar på en översvämmad gata i Venedig den 11 november 2012. Världsbanken har varnat för att fler översvämningar, torka, värmeböljor och andra klimatkatastrofer kan inträffa under nästa århundrade om ingen drastisk åtgärd vidtas (Foto: Marco Sabadin/AFP/Getty Images)


Om temperaturen på jorden stiger med fyra grader i genomsnitt i slutet av detta århundrade, kommer vi att få se översvämningar, torka, värmeböljor av aldrig tidigare skådat slag och även andra klimatkatastrofer kommer att inträffa.

Det är världens fattigaste länder och invånare i kuststäder som blir värst drabbade, enligt en ny rapport som beställts av Världsbanken. Men det betonades att alla länder på jorden kommer att drabbas.

Världsbanken krävde omedelbara åtgärder för att dämpa ökningen av den globala temperaturen genom att minska utsläppen av växthusgaser på många områden.

”Brist på åtgärder mot klimatförändringarna hotar att göra den värld som våra barn ärver till en helt annan värld än den vi lever i idag”, sade Världsbankens chef Jim Yong Kim i ett uttalande.

Kim citerade Världsbankens
rapport som släpptes den här veckan. Rapporten har granskats av toppforskare, som säger att det är stor risk att jorden kommer att bli fyra grader varmare till år 2100 även om de nuvarande utfästelserna att minska utsläppen genomförs. Han uppmanade världens regeringar att hålla temperaturhöjningen under två grader Celsius.

”Klimatförändringen är en av de enskilt största utmaningarna och vi måste ta det moraliska ansvaret och vidta åtgärder för kommande generationer, särskilt de fattigaste”, sade Kim.

Världsbankens rapport noterade att de senaste värmeböljorna har orsakat flera stora skogsbränder, skördeförluster i USA och Ryssland, värmerelaterade dödsfall och smältande arktiska isar och relaterade problem.

Rapporten säger att en fyrgradig höjning är en genomsnittlig ökning och att i vissa regioner och under vissa tider på året kommer ökningen att vara så hög som tio grader. Den senaste tidens extrema väderhändelser som torka, stormar och orkaner kommer att bli en norm under de kommande åren.

”Till exempel kan den varmaste julimånaden i Medelhavsområdet bli nio grader varmare än dagens varmaste juli”, varnar rapporten.

Den fyrgradiga ökningen kommer inte att vara jämt fördelad över världen men havsnivåerna beräknas att stiga med närmare en meter till 2100.

”En begränsning av temperaturhöjningen med två grader skulle sannolikt minska havsnivåhöjningen med cirka 20 cm till år 2100 jämfört med en temperaturhöjning på fyra grader, enligt rapporten. Den tvågradiga ökningen skulle också innebära en höjning av havsnivån, men mindre än den nuvarande beräkningen.

”Det är ännu tidigt men en del av de små östaterna och kustsamhällena har börjat ta sig en ordentlig titt på sina alternativ”, sade Erick Fernandes från Världsbankens Globala expertteam för anpassning till klimatförändringar, i ett uttalande.

”Behovet av att anpassa sig till klimatförändringen kommer att öka då världens befolkning når nio miljarder år 2050”, fortsatte han.

Översatt från engelska