Världsbanken hjälper utvecklingsländer
Världsbankens ordförande Robert Zoellick på utvecklingskommitténs presskonferens under Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöte den 25 april i Washington, DC. (Foto: Mandel Ngan / AFP / Getty Images)


Världsbankens medlemmar enades på söndagen om att de skulle samla in medel på cirka 3,5 miljarder dollar och ge utvecklingsländerna större inflytande i Världsbankens beslut.

USA:s finansminister Timothy Geithner sade att USA kommer att bidra med cirka 1,1 miljarder dollar, vilket skulle bli till hjälp i återuppbyggnadsprocessen för länder såsom Afghanistan och Haiti, rapporterade BBC.

– Vi kan känna oss stolta över att vi har slutit avtal om ett omdanande reformprogram med avseende på finansiering och ledning, plus nytt kapital till Världsbanken, och en ny och mer representativ formel för aktieinnehav, sade Timothy Geithner.

Förenta staterna är för närvarande den största aktieägaren i Världsbanken med 16,4 procent. Geithner sade att Världsbanken lade ett övertygande förslag och kommer att söka godkännande från kongressen för att försöka säkerställa finansieringen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34083/