Världens vatten uppmärksammas i dag
Vatten är en resurs som delas av människor över hela världen. Idag har det sin egen dag. Här genomför en hinduisk man en ritual i Ganges vatten. (Foto: Deshakalyan Chowdhury AFP)


Världsvattendagen utnämndes av FN första gången den 22 mars 1993. Initiativet togs i samband med Rio-konferensen året innan. Syftet är att globalt uppmärksamma och diskutera världens gemensamma naturresurs – vatten.  

 
Vatten är och har alltid varit en central del i det mänskliga livet. Den mänskliga kroppen består av 80 procent vatten. Vår mat består till stor del av vatten och vatten är en viktig del i våra dagliga liv.

Dessutom bygger vi städer vid vatten, vi arbetar med vatten och vi transporterar på vatten. Även inom religionen har vatten en viktig
roll. Så gott som alla stora religioner ser vatten som någon heligt och renande. I Kristendomen används vatten vid dopet, i Buddhismen vid begravningar. Vatten kan sägas vara källan till allt liv.  
 
Det finns mängder av rent vatten i världen. Problemet är att det är ojämnt fördelat. På grund av felhantering, begränsade resurser och miljöförändringar står nästan en femtedel av världens befolkning utan tillgång till rent dricksvatten och 40 procent saknar tillgång till grundläggande sanitära förutsättningar. Detta framgår av FN:s
andra rapport över världsvattenutvecklingen.  
 
Redan idag, i vissa områden såsom i norra Kina och norra Afrika, pumpas vatten upp fortare än vad naturen klarar av att återhämta. Några av världens mest välkända floder, såsom Nilen och Gula floden, når under vissa perioder på året numera inte längre ut i havet.  
 
Världens vattenproblem har länge varit en stor fråga för Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Världsvattendagen är även en del av ”Vatten för liv – decenniet 2005-2015” som satts upp av FN för att öka chanserna att nå upp till de internationella vattenrelaterade målen samt FN:s
milleniedeklaration.  
 
Unesco organiserar Världsvattendagen som i år har temat Vatten och Kultur. Över hela världen organiseras idag aktiviteter för att uppmärksamma, diskutera och lösa vattenproblem.  
 
En av de större aktiviteterna i samband med detta är Världsvattenforumet i Mexico som avslutas idag. Forumet har haft som mål att genom dialog kring vattenfrågorna kunna skapa ett mer omfattande globalt samarbete samt öka ansvarstagandet i fråga om vatten. Som utgångspunkt anses att ett lokalt agerande är det bästa sättet att åstadkomma en global förändring.
 
Även i Sverige uppmärksammas Världsvattendagen. Det är SHR (Svenska hydrologiska rådet) som samordnar aktiviteterna.  
 
Aktiviteter hålls i bland annat i Stockholm, Uppsala och Helsingborg. I Stockholm hålls ett föredrag av professor Lena Kautski om vårt viktiga vatten Östersjön och i både Stockholm och Uppsala hålls föredrag under temat Källor och brunnar i kulturen.  
 
Programmet över Svenska aktiviteter finns på http://www.vattendag.org/aktiviteter.html