Världens största polyglotter
Tack vare sina stora kunskaper i koptiska språket kunde den flerspråkige arkeologen Jean-Francois Champollion hjälpa till att dechiffrera hieroglyfer i Egypten. (Foto: Angel Navarrete/AFP/Getty Images)


– Att förstå ett språk är inte samma sak som att leva med det, förklarar Clarisa M. som medger att hon har svårt att minnas sitt modersmål. 

Clarisa, som är född i Chile men bor för närvarande i Australien, säger sig uppleva vissa svårigheter när hon försöker tala sitt modersmål. Efter att ha levt 35 år utanför sitt hemland har hon behövt lära om delar av det spanska språket, som enligt henne bara existerar ”i djupet av hennes undermedvetna”.

Att lära sig ett språk är ingen enkel uppgift och att behålla flytet i språket är för de flesta en konstant kamp. Emellertid finns det vissa individer som är kapabla att behärska stora kunskaper i många språk. De här flerspråkiga individerna är världens polyglotter.

Ett av de mer förbluffande fallen av fenomenet superpolyglot på senare tid är den unge tysken Sebastian Heine, som kallats ett ”mänskligt Babels torn”. När han var 22 år gammal kunde denne student i indo-germansk språkvetenskap kommunicera på inte mindre än 35 olika språk, bland vilka han föredrar pashto som talas av en etnisk minoritet i Mellanöstern.

Många kallar honom underbarn men Sebastian själv försäkrar att han inte är något geni utan bara en hängiven språkstuderande. Hans kärlek till språk började redan när han var sju år gammal när han introducerades i grekiska språket, vilket han tog sig an nästan som en lek. Idag har Heine satt upp det ”blygsamma” målet att lära sig två nya språk om året.

Nästan lika otroligt är fallet med Jorge Fernandez, även om han inte behärskar lika många språk som Heine. Vid 18 års ålder kunde denne peruan prata och skriva flytande ett dussin språk: spanska, engelska, franska, tyska, schweiziska, rumänska, italienska, portugisiska, holländska, katalanska, galiciska och mandarin.

Enligt Jorge startade hans passion för språk när hans mamma bestraffade honom för hans dåliga betyg i gymnasiet genom att ta ifrån honom hans tillgång till telefon. Fernandez upptäckte plötsligt att han förfogade över mer tid – och hade en önskan att kommunicera.

En obligatorisk franskkurs väckte Fernandez nyfikenhet och han fortsatte sedan med italienska och rumänska på egen hand. Nästa nio språk kom kort därefter och unge Fernandez säger nu att han siktar på att en dag behärska 25 språk flytande.

Att behärska mer än 30 språk är mycket imponerande, men vem är den störste polyglotten i världen? Hur många språk kan en mänsklig hjärna bemästra? Mer än 40. Till och med mer än 50. Ziad Youssef Fazah har en grundläggande förståelse i åtminstone 60 skilda språk. Naturligtvis är det som Clarisa konstaterade “inte samma sak att förstå ett språk som att leva med det.” Samma sak gäller Fazah som regelbundet måste öva på sina färdigheter i språken så att han inte glömmer det han lärt sig.

Det tycks som om det alltid finns vissa människor som går bortom de gränser som vi anser gälla för den mänskliga hjärnan. När det gäller kunskaper i många språk är kardinal Giuseppe Caspar Mezzofanti och språkvetaren John Bowring två sådana människor som vida överträffat det som många trodde var möjligt.

Kardinalen föddes 17 september 1774. Han behärskade 38 språk och närmare 100 dialekter flytande och hade en grundläggande förståelse i många fler språk. Man har kommit fram till att kardinalen totalt behärskade 100 skilda kommunikationsformer.

Man kan säga att Bowring var en av de mest lärda språkvetarna som funnits. Han hade en grundläggande förståelse i mer än 200 språk och talade omkring 100 flytande. Bowring föddes 1792. Han var guvernör i Hongkong liksom författare och världsresenär. Han mottog titeln Gentleman of the Bath Order och var medlem i Royal Society och Royal Geographical Society. Än idag har man inte påträffat någon bättre uttydare av språk än Bowring.

Flera andra personer i modern historia kan också skryta med kunskaper i många språk även om de inte behärskat lika många språk som de otroliga superpolyglotterna ovan. Det är inte förvånande att dessa individer också är kända som stora kommunikatörer.

Påvedömet har en historia av mångspråkkunnighet och denna tradition har hållit i sig fram till de allra senaste påvarna: Johannes Paulus II och Benedict XVI. Den förstnämnde talade flytande polska, klassisk grekiska, latin, italienska, franska, spanska, portugisiska, engelska, esperanto och tyska, och hade grundläggande kunskaper i tjeckiska, litauiska, ryska, ungerska, japanska, tagalog och vissa afrikanska språk. Den senare talar minst ett dussintal språk flytande.

Arkeologen Jean-Francois Champollion – som även han behärskade 13 språk flytande – hjälpte till att dechiffrera forntida egyptiska hieroglyfer när han översatte Rosettastenen 1822, tack var sina stora kunskaper i koptiska språket.

Bland andra stora
språkgenier finns lingvisten Kenneth Locke Hale, som hade en otrolig förmåga att lära sig språk snabbt och precist. Under sina studier av syntaxer och lexikon på universitetet inriktade sig Hale på ostuderade och utrotningshotade språk som hopi, navajo och det australiska språket walpiri. Hale behärskade till slut mer än 50 skilda språk.

Språkens värld är fascinerande och det finns många fördelar med att skaffa sig kunskaper i fler än ett språk. Faktum är att det finns fler personer i världen som kan fler än ett språk än de som bara kan ett, då USA är ett av de få länder som inte kräver att man lär sig ett andra språk i skolan.

Att lära sig nya språk för oss inte bara närmare resten av världen utan erbjuder också språkliga insikter som man aldrig hittar i sitt modersmål. Men om man vill lära sig ett nytt språk är det bäst att börja tidigt. Studier visar att ju yngre man är desto enklare är det att ta till sig ett nytt språk.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18367/