Världens största Falun Dafa-konferens hölls i New York
Fler än 7 000 personer närvarade vid konferensen i Westchester County Center i White Planes, New York, där deltagarna delade med sig av sina erfarenheter inom den andliga kultiveringsmetoden Falun Dafa. (Dai Bing/The Epoch Times)


Över hela världen har man de senaste dagarna firat och uppmärksammat att det i år är 20 år sedan Falun Gong introducerades till allmänheten. I New York nådde firandet sin höjdpunkt i söndags. Under helgen hade utövare av den andliga metoden Falun Gong hållit aktiviteter vid Times Square, i Chinatown, utanför det kinesiska konsulatet och i parker över hela Manhattan. I söndags deltog över 7 000 personer i en konferens i Westchester County Center i White Plains, där de delade med sig av sina framsteg inom självförbättringsmetoden.

Falun Gong, även känt som Falun Dafa, är en traditionell kinesisk andlig utövningsmetod vars undervisning baseras på principer som att följa sanning, godhet och tålamod. Till metoden hör även ett antal övningar samt en sittande meditation.

Dagen för konferensen, den 13 maj, har en särskild betydelse eftersom det även är Falun Gong grundare Li Hongzhis födelsedag. Den 13 maj firas varje år världen över som den internationella Falun Dafa-dagen.

Li Hongzhi talade på konferensen under 45 minuter på förmiddagen och berörde de utmaningar som Falun Gong-utövarna möter i sina ansträngningar för att förbättra sig själva. Benny Brix, 50 år, som flygit till New York från Danmark, säger att han blev berörd av det Li Hongzhi sade:

– Jag kunde känna hans enorma barmhärighet, säger Brix.

Brix har en fil kand-examen i filosofi och undervisar handikappade barn i kommunikation.

Efter att ha utövat Falun Gong i nära åtta år säger han att han känner sig ”fullkomligt förvandlad inuti” och tillägger att ”jag försöker göra saker i enlighet med min omgivning, med min familj och med samhället.”

-Jag försöker vara i ett tillstånd av öppenhet. Försöker förbättra mig själv, säger han.

Utövningen av Falun Gong är vad kineserna kallar för ”xiulian” eller självkultivering och förädling. Utövare anstränger sig för att hålla sig själva till allt högre standarder ­- att bli mer ärliga, tänka på andra före sig själva och att inte bli berörda i konflikter.

Efter att Li Hongzhi talat handlade resten av konferensen om att utövare i alla åldrar ­- den yngsta talaren var 11 år och den äldsta 78 ­- delade med sig av vad de lärt sig och hur de gått framåt i självkultiveringen.

En av dem var Chris Chappell från New York. Han berättade att han börjat utöva Falun Gong 2004 då han var 19 år. Han sade att han efter att ha gått igenom ett antal svårigheter kommit till en insikt:

– Varje enskild prövning som jag haft under de senaste åren, oavsett hur externa de såg ut på ytan, inträffade vid kritiska ögonblick på grund av att jag inte släppte mitt ego eller tänkte på andra först. Roten till all min negativitet var inget annat än frustration gällande personlig vinning.

– Numera försöker jag se till att alla mina tankar kommer från en positiv plats, istället för en negativ, och jag sätter andras väl före mitt eget, sade Chappell och tillade:

– Jag inser att när man tänker på andra först, kommer andra att vilja vara nära en.

Peng Yongfeng som numera lever i USA men som från början kommer från Kina, beskrev hur han efter att ha börjat utöva Falun Gong försvarade utövare i domstolar, något som den kinesiska regimen förbjudit.

– När jag började utöva Falun Gong hörde jag talas om advokat Gao Zhisheng och andra upprätta advokater som nu lider allvarlig förföljelse för att de försvarat Falun Gong-utövare. Jag beundrade dem och kände starkt att detta var den väg jag skulle ta, sade Peng.

Peng berättade om rättegångar då han försvarat Falun Gong-utövare som utsatts för tortyr och misshandel inom det kinesiska lagsystemet.

En läxa han lärt sig från sina erfarenheter i mötet med förföljelsen i Kina var vikten av att ge upp sin själviskhet.

– Ju mer vi gör oss av med vår självorientering, desto mer tänker vi på andra och vår kultivering går mycket bättre, sade Peng.

Numera arbetar han för the Human Rights Law Foundation och försvarar Falun Gong-utövares rättigheter.

Översatt från engelska.