Världens sista bildspråk håller på att försvinna


Den 28 oktober rapporterade Xinhua News att världens enda bevarade piktografiska språk — Dongbaskrift — långsamt håller på att försvinna. Anledningen är att allt färre personer använder språket och att det hela tiden förändras som ett resultat av kommersialiseringen.

Bland de få etniska minoriteterna i Kina finns Naxifolket från Lijiang i Yunnanprovinsen. Hos dem kan man fortfarande se spår av en gammal och mystisk tradition — Dongbakulturen. I deras traditionella skrifter, Dongbaskrifterna, finns texter som handlar om dyrkan av naturen och detta ses som grunden för Naxifolkets fortsatta försök att upprätthålla en samhörighet och harmoni med den naturliga miljön.

Dongbaskriften sägs vara världens enda kvarvarande och bäst bevarade symbolskrift och innehåller nära 1300 piktogram, eller bilder. Dongbatexterna handlar om religiösa ritualer, astronomi, geografi, folksägen, medicin och militärhistoria. Dessa uppemot 14 000 textvolymer kan ses som ett uppslagsverk över det forntida Naxi-samhället.

Yang Fuquan är ordförande i Yunnan-akademin för social vetenskap och är som kulturantropolog specialiserad på Naxi-kulturen. Han berättar att en komplex mening i Dongbaskriften endast skrivs med några få symboler. Meningarna uttrycks inte ord för ord utan istället tjänar symbolerna som ett redskap för att locka fram läsarens eget minne, vilket förväntas fylla igen luckorna i texten.

2003 skrev UNESCO in Dongbatexterna i sitt register över världsminnen. Bland de fem kulturella traditionerna från Kina som finns i registret är Dongba den enda kulturskatt som tillhör en etnisk minoritet.

– För att försäkra dess överlevnad kan de karaktäriserande dragen i Dongaskriften endast bevaras genom att språket förmedlas från generation till generation. För närvarande finns det emellertid endast tio eller tjugo personer som känner till skriften, säger Mu Chen, forskare vid Lijiangs museum.

Forskare oroar sig över att Naxifolkets symbolsystem kan komma att dö ut så snart de äldsta Dongbamänniskorna gått bort.

Negativa effekter från kommersialisering inom Dongbakulturen är också en oroande faktor. Under senare år har produkter som utnyttjar namnet Dongbakultur flödat in i staden Lijiang. De så kallade Dongbatecknen på produktförpackningar är ofta felplacerade och på många förekommer meningar med förvrängda piktorgram.

Mer information om Dongbakulturen:

version