Världens rikaste skulle lätt kunna utrota fattigdomen, säger Oxfam
En hemlös kvinna sitter bland sina tillhörigheter på en trottoar i Los Angeles den 6 december 2011. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Den internationella biståndsorganisationen Oxfam International säger att världens 100 rikaste personer lätt skulle kunna utrota fattigdomen med sina inkomster under 2012, enligt en färsk rapport.

Världens rikaste tjänade 240 miljarder dollar förra året. Ett belopp som Oxfam, en internationell sammanslutning av 17 organisationer som arbetar i 90 länder med fokus på ojämlikhet och de fattiga, säger skulle kunna utrota fattigdomen fyra gånger om.

”Det är nu allmänt accepterat att snabbt växande extrem rikedom och ojämlikhet är skadlig för människans utveckling och att något måste göras”, säger Oxfam, som citerar en rapport från Världsekonomiska forumet (World Economic Forum) som rankar inkomstskillnad som en av de globala farorna under 2013.

I ett pressmeddelande säger man att: ”De allra rikaste, en procent, har ökat sina intäkter med 60 procent under de senaste 20 åren och finanskrisen har snarare accelererat än bromsat processen.”

Finansministrarna i G20-gruppen hade ett möte i Mexico City förra veckan.

I 14 av de ledande 19 rika och utvecklingsländerna i G20-gruppen har ojämlikheten ökat sedan 1990. Ekonomisk tillväxt har sällan varit till någon nytta för fattiga människor, säger Oxfam.

Oxfam varnade för att ”extrem rikedom och inkomst inte bara är oetiskt utan är också ekonomiskt ineffektivt, politiskt nedbrytande, socialt splittrande och miljöförstörande.”

Den ekonomiska
tillväxten har ofta kommit i första hand hos många regeringstjänstemän och politiker, medan de fattiga människornas intressen har kommit i andra hand, konstaterar rapporten.

Ojämlikheten i Kina, Ryssland, Sydafrika och Japan har ökat mest bland G20-länderna sedan 1990, säger Oxfam. Sydkorea är den enda rika nationen bland G20-medlemmarna som har reducerat ojämlikhet under de senaste två decennierna. Bland utvecklingsländerna i G20-gruppen har Brasilien, Mexiko och Argentina också gjort betydande framsteg.

”Vi kan inte längre låtsas att skapandet av välstånd för några få oundvikligen kommer att gynna många – alltför ofta är det precis tvärtom”, sade Jeremy Hobbs, chef för Oxfam, i ett uttalande. ”Koncentration av resurser i händerna på den rikaste procenten sänker den ekonomiska aktiviteten och gör livet svårare för alla andra, särskilt  för dem längst ner på den ekonomiska stegen.”

”I en värld där även grundläggande resurser som mark och vatten blir allt knappare, har vi inte råd att koncentrera tillgångarna i händerna på ett fåtal och låta den stora massan slåss om det som blir kvar”, fortsatte han.

På tal om miljöpåverkan, säger Hobbs att den rikaste procenten beräknas använda 10 000 gånger mer kol än den genomsnittliga amerikanska medborgaren.

”Från skatteparadis till svag arbetslagstiftning, de rikaste drar nytta av ett globalt ekonomiskt system som är riggat till deras fördel”, säger Hobbs. ”Det är dags att våra ledare reformerar systemet så att det fungerar till förmån för hela mänskligheten och inte bara till en global elit.”

Oxfam uppskattar att 32 biljoner dollar eller en tredjedel av hela världens förmögenhet, finns i skatteparadis. Att stänga dem skulle kunna innebära ytterligare 189 miljarder dollar  i skatteintäkter.

Översatt från engelska