Världens länder vill ha sanktioner mot länder som bryter mot FN-regler
Flaggor framför FN:s internationella högkvarter. Vid öppnandet av FN:s generalförsamling fick generalsekreteraren ett policydokument om sanktioner mot länder som bryter mot FN:s regler. Foto: Dominick Reuter/AFP/Getty Images


Cirka 80 procent av världens länder är för sanktioner mot länder som bryter mot FN:s regler, enligt en global undersökning. Bland de större länderna är kineserna mest negativa till sanktioner.

Av de största länderna är indierna mest positiva till sanktioner. Om alla svenskar tillfrågades skulle 73 procent vara för sanktioner.

Mer än 60 000 personer runt om i världen deltog i undersökningen som nyligen presenterades för FN:s generalsekreterare i New York. Av 61 länder var människor i 49 länder positiva.

Dokumentet presenterar sex områden som kan utlösa sanktioner:

·         Oprovocerad militär aggression mot ett annat land

·         Inrikes folkmord mot folkgrupper i ett land

·         Brott mot de globala miljölagarna

·         Brott mot de globala kärnvapenlagarna

·         Stöd till terrorister

·         Avsättning av demokratiskt valda officiella tjänstemän

Rapporten gjordes av det globala nätverket inom opinionsundersökning, WIN, tillsammans med Global Governance Unit. Svenska CMA Research deltar i samarbetet.