Världens jätteträd håller på att försvinna
Svensk gammelskog. (Foto: med tillsånd av Fennerschool)


Världens största organismer, de gamla jätteträden, är en ”barometer för vår planets hälsa”, säger Bill Laurance, professor i naturvårdsbiologi vid James Cook-universitetet i Australien.

– Deras nedgång förutspår en värld där gamla jätteträd ersätts av luftiga, kortlivade träd som kan växa överallt, skogar som lagrar mindre kol och har färre djur som är beroende av dem, säger Laurance.

Ny forskning i Australien och USA visar på en alarmerande trend av decimeringen världen över av de imponerande jätteträden – Manna gum, the Australian mountain ash, the giant redwood, och den gigantiska Sequoia.

Den amerikanska poeten John Muir, vars kärlek till Sequoia och andra växter i USA:s flora och som ofta drog ut honom på långa vildmarksejourer, skrev en gång: ”Gud har vårdat dessa träd, räddat dem från torka, sjukdomar, laviner och tusentals stormar och översvämningar. Men han kan inte rädda dem från idioter. ”

Enligt Laurance verkar dessa stora träd minska i princip över hela världen. De största hoten är skogsbränder, loggning och skogsavverkning, torka, exotiskt ogräs, skadedjur och klimatförändringar.

”De behöver stabilitet och lång tid på sig och båda dessa saker är mycket sällsynta i vår moderna, snabbt föränderliga värld”, säger Laurance.

De flesta av världens jätteträd finns i Nordamerika, men det var efter att ha granskat den svenska trädpopulationen, som man sporrades till att göra en global undersökning av gamla skogar.

Sverige är hem för en betydande del av Europas äldsta jätteträd, främst ekar. När forskarna studerade data från svenska skogar, som går tillbaka ända till 1860-talet, upptäckte de en betydlig minskning av antalet gamla träd, som hade en ålder på 100-300 år.

Olle Höjer, forskare vid Naturvårdsverket, förklarar: ”Sveriges eklandskap är unikt i ett internationellt perspektiv med exceptionellt höga nivåer av biologiskt mångfald, natur och kulturarv.”

”Framtiden är osäker för många av träden, de hotas ofta av skador och saknar skydd mot avverkning. Igenväxtning av eklandskap är också ett stort problem som riskerar att döda många jätteekar”, säger Höjer.

Upptäckten uppmanade forskare att titta på situationen för gamla jätteträd i andra delar av världen. Forskare från Australien och USA har nu genomfört en global studie av stora träd.

Laurance som har studerat träd i Amazonas regnskog i 20 år utökade sin forskning.

”Jag började inse att den höga träddödligheten vi såg där också inträffade på många andra ställen i världen”, säger Laurance.

”Forskningen är angelägen att identifiera … strategier för bättre förvaltning. Utan politiska förändringar kommer de gamla jätteträden minska eller försvinner helt i många ekosystem, vilket leder till förluster av den tillhörande biologiska mångfalden och ekosystemfunktioner”.