Världens flyttkarusell kartlagd
Det globala flödet av människor. (global-migration.info)


Visste du att det är dubbelt så många människor som emigrerar från Bangladesh som från Mexiko. Eller att fem gånger fler som flyttar till Ryssland än därifrån. Eller att massor av människor flyttar till Förenade Arabemiraten men ingen verkar flytta därifrån.

Ett team från österrikiska Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital har kartlagt hur folk flyttade mellan olika länder under åren 2005 till 2010. Resultatet visas i en överskådlig infografik. (Klicka på länken för att komma till den interaktiva grafiken)

Forskarna uppskattade att omkring 40 miljoner människor flyttade mellan olika länder under femårsperioden, eller cirka 0,6 procent av världens befolkning.

Det finns några ställen som har blivit en smältdegel av olika folkslag och kulturer tack vare immigrationen. Men totalt sett visar det sig ändå att folk stannar kvar i ganska hög grad.

Det betyder inte att infografiken inte visar några överraskande trender.

Flytt Europa USA

Till exempel flyttade cirka 40 procent fler människor till Europa än till USA. Och det var dubbelt så många som flyttade från USA än från Europa.

Det lilla landet Bangladesh som ligger inklämt mellan Indien och Burma försåg världen med fler invandrare än Mexiko, Puerto Rico, Kuba, Dominikanska Republiken och El Salvador tillsammans.

Fortfarande är strömmen av immigranter från Latinamerika till Nordamerika den enskilt största flyttvågen mellan två regioner i världen med 3,5 miljoner under perioden 2005 – 2010.

Uppskattade siffror

Siffrorna är dock uppskattningar och författarna varnar att de kanske inte stämmer med enskilda lands register. Enligt forskarna beror det på att de endast räknade de som flyttade och bodde i destinationslandet under en längre tid. Men en snabb blick på siffrorna avslöjar att det verkar vara en del data som saknas.

Flera länder verkar ha noll emigration i beräkningarna. Länder som Burundi, Kongo, Bahrain, Singapore, Förenade Arabemiraten, Slovakien och Tjeckien. Ändå har USA ensamt tagit emot tiotusentals människor från dessa länder mellan 2006 och 2010 enligt inrikesdepartementets immigrationsstatistik 2010.

I ett e-postmeddelande svarade en av författarna, Nikola Sander, att de ovanligt låga migrationssiffrorna härrör från det faktum att forskarna studerade befolkningsförändringar över en femårsperiod.

Flyttar men återvänder missas

”Den relativt långa perioden om fem år gör att vi oundvikligen missar migranter som flyttar till ett annat land men återvänder till ursprungslandet inom några år. Så är det i många fall med arbetskraftsinvandring och flyktingströmmar”, förklarade hon.

Sander förklarade också att forskarna hämtade uppgifterna om flyttmönster från folkräkningsuppgifter. Så i länder som Bahrain, Singapore och Förenade Arabemiraten ökade antalet utlänningar som bor i dessa länder betydligt, medan antalet medborgare som bor utomlands inte ökade alls. Sådana förändringar resulterar i höga inflöden men väldigt låga utflöden. 

Översatt från engelska.