Världens äldsta diamanter funna


Vår jord sägs vara ungefär 4,5 miljarder år gammal. Vill man studera en lika gammal bergart, blir det svårt. Men i Australien gavs det möjligheter till det, för på 1980-talet hittade australiensiska ”stenjägare” en gammal kristall, zircon, 4,3 miljarder år gammal.

Naturligtvis har kristallen undersökts, men ett team ledda av geologen Martina Menneken, Westfalische Willhelms Universitetet i Munster, Tyskland tog en annan infallsvinkel. Vid analys fann man klara bevis på pyttesmå diamanter inne i kristallen.

Kan det betyda att diamanterna är lika gammal som sin omgivning? I så fall skulle de vara världens äldsta juveler, en miljard år äldre än de man hittills funnit.

Upptäckten av de 4,3 miljarder år gamla diamanterna har fått vetenskapsmännen att fundera över jordens utveckling. Det krävs ett mycket intensivt tryck och hög temperatur för att diamanter ska bildas. Det kan ha åstadkommits av att två kontinentalplattor tryckts ihop.

Existensen av diamanterna tyder på att vår planet redan hade kylts av och format en jordskorpa. Det är en gåta för geologerna, rapporterar tidskriften Natures nätupplaga.