Världen måste kräva mänskliga rättigheter i Kina - nu


International Society for Human Rights (ISHR) konstaterar att de kinesiska makthavarna allt sedan 1949 har bedrivit förföljelse av olika grupper som uppfattats som dissidenter eller statsfiender.

Det började direkt efter kommunistpartiets makttillträde med förtrycket av godsägarna och har fortsatt fram till idag. Falun Gong-utövare, uigurer, tibetaner, människorättsförespråkare och andra förföljs och det visar att kommunistpartiet fortfarande inte har slutat bekämpa oliktänkande. 

Parallellt med detta förtryck noterar International Society for Human Rights att det pågår en kontinuerlig desinformationskampanj, båda inne i och utanför Kina, som svartmålar dessa grupper.

I syfte att väcka hat bland Hankineserna fördöms såväl  uigurer som tibetaner som separatister, trots att båda grupperna bara vill få sina grundläggande mänskliga rättigheter. Regimens propaganda framställer dem som våldsamma fastän båda anstränger sig för att få fram fredliga lösningar. Och Hankineserna har i flera hundra år levt fredligt sida vid sida med tibetaner och uigurer.

I samma syfte, att väcka hat, har den officiella propagandan svartmålat Falun Gong-utövarna och kallat dem antikinesiska, trots att den medkänsla som Falun Gong bygger på, ligger mycket närmare kärnan i den traditionella kinesiska kulturen än det som kommunistregimen står för.

Det finns omfattande dokumentation av tortyr och andra grymheter mot dessa och andra förföljda grupper, bland andra av FN:s specialrapportör Manfred Nowak. Övergreppen pågår fortfarande dagligen i Kina, oftast bakom de stängda dörrarna till polishäkten, arbetsläger och fängelser.

Hanfolket och Kinas andra folkgrupper har under mänsklighetens historia starkt bidragit till världens kultur. Landet Kina är en viktig del av det internationella samfundet. Därför är det viktigt att vi kräver av de kinesiska makthavarna att de vidtar nödvändiga åtgärder för att garantera respekten för mänskliga rättigheter och att regeringsföreträdarna tar sitt ansvar.

International Society for Human Rights riktar därför en kraftfull uppmaning till alla regeringar, frivilligorganisationer och människorättsförsvarare att bidra till kampen mot desinformation och att framföra fokuserad kritik mot alla brott mot de mänskliga rättigheterna och hjälpa till att stoppa förföljelsen av Falun Gong-utövare, uigurer, tibetaner och alla andra förföljda grupper.

Den kinesiska staten har anslutit sig till många FN-konventioner. 1998 undertecknade Kina den Internationella överenskommelsen om medborgerliga och politiska rättigheter, men den har ännu inte ratificerats. International Society for Human Rights uppmanar Kina att ratificera överenskommelsen och snarast möjligt implementera dess innehåll. 

Tack