Vargjakt stoppad
(Foto: Gary Kramer)


Förvaltningsdomstolen har för första gången stoppat en skyddsjakt på varg. Den omtalade Junselevargen får leva vidare. Det var från början ett vargpar men hanen sköts direkt när jakten började.

– Det här är oerhört glädjande. Vargtiken bär på unikt värdefulla gener och domstolen skyddar nu vargen från Naturvårdsverket. Verkets påstående att jakten inte skadar vargstammen har underkänts, säger Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen.

Enligt Naturskyddsföreningen är inavel det största hotet mot den svenska vargstammen.

Domstolen anser inte
att kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda, varken kraven på att det inte finns någon annan lösning eller att jakten inte förvärrar den gynnsamma bevarandestatusen hos vargen.

Jenny Vik Karlsson, jurist vid Samernas Riksförbund anser att rättens beslut är olyckligt.

– Vi kommer att överklaga den här domen av flera anledningar. Vi tycker att domen är väldigt dålig både när det gäller argumentationen och hur skälen är formulerade. Skadorna kommer också bli större än de som domstolen refererar till. De skadorna kommer vi kanske inte se förrän nästa år, säger hon till Dagens Eko.

Hur framtiden för
vargen i Junsele kommer att se ut är det för tidigt att sia om. Renägare i området har lämnat in en ny ansökan om skyddsjakt till Naturvårdsverket.

– Trots dagens mycket positiva dom finns tyvärr en överhängande risk att Naturvårdsverket tar nytt beslut om skyddsjakt ändå, utifrån den nya ansökan som lämnades in häromdagen. Jag hoppas att myndigheten tänker om nu när den fått bakläxa på bakläxa. Istället för att försöka skjuta bort problem bör verket satsa mer på förebyggande åtgärder och kompensation vid skador, säger Mikael Karlsson.

Junselevargen har hittills kostat staten fyra miljoner kronor och flyttats tre gånger men alltid återvänt norrut till renbetesområdet.

Källa: Naturskyddsföreningen