Varför förföljs Falun Gong?
Kinesiska civilpoliser misshandlar en Falun Gong-utövare på Himmelska fridens torg i Peking. (Foto: Clearwisdom.net)


Den 20 juli 1999 startades förföljelsen av Falun Gong i Kina. Det är en oerhört grym förföljelse som drabbar inte bara de närmare hundra miljoner kineser som utövar metoden utan också deras familjer, anhöriga, vänner, arbetskamrater och många många andra. Tiotusentals människor har dödats och hundratusentals, kanske miljontals, har fängslats. En stor andel av dem har utsatts för misshandel eller allvarlig tortyr. När vi är ute på stan och informerar är det alltid en fråga som dyker upp – en som folk har särskilt svår att förstå: Varför förföljs Falun Gong?

Falun Gong började spridas i maj 1992. Vad för slags samhälle var Kina när Falun Gong började spridas? Det var och är fortfarande en mycket hård enpartidiktatur. Kina är en kommunistisk stat. Det innebär att det kinesiska kommunistpartiet styr över varje del av samhället. Det finns alltså inget sätt att komma undan kommunistpartiet så länge man är kvar i landet. Nu börjar kineserna kanske långsamt frigöra sig från det förtryck de lever under sen närmare 60 år tillbaka.

När Falun Gong började spridas i Kina var det i ett land som bara tre år tidigare, den 4 juni 1989, upplevt studentmassakern på Himmelska fridens torg: Militären mördade oskyldiga studenter inför hela världens ögon.

Man kan jämföra det kinesiska samhället vid den tiden med en kastrull med kokande olja – det fräser till när något hamnar i kastrullen.

De styrande i Kina lärde sig en sak av studentmassakern: ”Nästa gång vi dödar människor så ska vi inte visa det så öppet. Nästa gång så ska vi dölja det för omvärldens ögon.” Den läxan lärde sig de styrande i kommunistpartiet. De lärde sig inte att de skulle sluta döda. De lärde sig inte att de skulle sluta förfölja människor. Men de lärde sig att de skulle dölja det.

Så varför förföljs Falun Gong? I själva verket är det inte bara Falun Gong som förföljs. Man kan säga att hela det kinesiska folket förföljs av det korrumperade kinesiska kommunistpartiet. Det är bara inte är lika uppenbart som när det gäller förföljelsen av Falun Gong.

Vilka fler grupper är det som ligger illa till i dagens Kina?

 • Kristna som tillhör de fristående huskyrkorna, alltså människor som vill praktisera sin tro utan att kommunistpartiet ska kontrollera dem.

 • Människorättsförespråkare som vågar stå upp för de grundläggande fri- och rättigheter som finns inskrivna i den kinesiska grundlagen, men som det kinesiska kommunistpartiet struntar i att följa.

 • Tibetaner: Sedan invasionen av Tibet 1950 har det tibetanska folket utsatts för folkmord. 1,2 miljoner oskyldiga tibetaner uppges ha dödats av den kinesiska armén. Förföljelsen fortsätter än idag.

 • Qigong-utövare av en metod som kommunistpartiet inte tolererar.

 • Uigurer, en folkgrupp som lever i västra Kina utsätts för en brutal förföljelse just nu. Mongoler som lever i Kina betraktas som andra klassens medborgare.

 • Aids-sjuka: De som drabbats av aids tillhörde länge en klass som man inte talade om. Officiellt existerade inte sjukdomen i Kina trots att miljontals människor är smittade. Många har drabbats genom felaktiga blodtransfusioner där de injicerats med smittat blod.

 • Hepatit B-smittade som också drabbats av myndigheters slarv med smittat blod uppgår idag till cirka 100 miljoner människor. De får inte statlig anställning och screenas för sjukdomen vid anställningsintervjuer.

 • Fackföreningsaktivister som försöker förbättra villkoren på fabriker och arbetsplatser.

 • Demokratiförespråkare som vill förbättra levnadsvillkoren för det kinesiska folket.

 • Politiskt aktiva som vill starta nya partier fängslas och förföljs.

 • Miljöaktivister som kämpar för att förbättra miljön och uppmärksammar saker som de lokala eller statliga myndigheterna helst ser att det tigs om.

 • Människor som tvångsförflyttas från sina bostäder när myndigheterna ska bygga nya bostadsområden för att tjäna pengar.

 • Fattiga bönder som tvingas bort från sin mark när lokala kommunistpampar säljer jorden till internationella företag som ska etablera sina fabriker i Kina.

 • Internetbloggare som vill diskutera saker på internet, såsom korruption och andra företeelser i samhället som kommunistpartiet vill att man tiger om.

 • Journalister som vill skriva om saker som det kinesiska kommunistpartiet censurerar.

 • Människor som utsatts för övergrepp av lokala myndigheter eller blivit orättvist behandlade, som åker till Peking för att vädja sätts ofta i fängelse eller på mentalsjukhus för att myndigheterna vill bli av med dem.

 • Hela det kinesiska folket som inte har tillgång till fria medier, som inte har någon yttrandefrihet, som inte har trosfrihet, som inte har tillgång till ett rättsväsende med fristående domstolar.

 • Domstolarna, polisen och åklagarmyndigheten kontrolleras samtliga av det kinesiska kommunistpartiet och advokater som arbetar för rättvisa för sina klienter eller överklagar kommunistpartiets domslut riskerar själva att hamna i fängelse.

  Så på frågan om varför Falun Gong, liksom många andra grupper och kineser i dagens moderna Kina förföljs kan svaret bli, att Kina styrs och kontrolleras av kommunistpartiet.

  Falun Gong blev oerhört populärt på kort tid och det var en folkrörelse som kommunistpartiet inte kontrollerade. Detta plus en personlig avundsjuka mot metodens popularitet hos den dåvarande kommunistledaren Jiang Zemin gjorde att han bestämde sig för att förfölja metoden och de som praktiserar den.

  Jiang Zemin utnyttjade hela kommunistpartiets makt, polis, militär, rättsväsendet, media, ja hela den sfär av det kinesiska samhället som kommunistpartiet kontrollerar för att förfölja metoden. Men de som praktiserar Falun Gong vägrar att ge upp. Senare ärvdes förföljelsen av de nuvarande kommunistledarna och de har fortsatt med den. Vi står idag inför en situation där Kina strax ska arrangera OS, världens största möjlighet att marknadsföra sig, det beräknas komma över 20 000 journalister från hela världen. Och fortfarande tiger man om de övergrepp, den förföljelse, den tortyr och de mord och folkmord som pågår i dagens Kina, inte bara mot Falun Gong utan också mot många många andra grupper i Kina. Det är orimligt att denna tystnad fortsätter.

  Det är dags att fler tar tillfället i akt och höjer sina röster för ett fritt och demokratiskt Kina som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Nu har ni en gyllene chans. Jag uppmanar er att ta den!

  Petter Schiller, Falun Gong-utövare