Varför förföljs Falun Gong egentligen?
Trots att Falun Gong är kriminaliserat i Kina försöker metodens utövare att klargöra sanningen för andra kineser, här i form av en banderoll med texten: Falun Dafa är bra. (Foto: Clearwisdom)


Det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong-utövare började officiellt den 20 juli 1999 och pågår fortfarande efter tio år. En fråga som utövarna i Sverige ofta får är: varför förföljs Falun Gong egentligen?

Svaret på frågan är komplext och kan kan delas i fyra delar: Falun Gongs popularitet, Jiang Zemins roll, motsatta ideologier och naturen hos Kinas kommunistparti.

De som inte är insatta i frågan brukar hänvisa till den 25 april 1999 som förföljelsens startpunkt. Den dagen samlades 10 000 utövare i Peking, i en tyst demonstration mot det tilltagande förtrycket av metodens utövare, men förtrycket startade tre år tidigare.

1.  Ju populärare Falun Gong blev, desto starkare blev motståndet mot metoden.

Metoden började spridas offentligt 1992 och gradvis kom kineserna att inse att det inte var de fem övningarna som var själva kärnan i metoden. Det var istället principerna ”Sanning, Godhet och Tålamod” som förändrar människan till att bli en bättre individ.

Eftersom Falun Gong effektivt förbättrar människors hälsa, både kroppsligt och psykiskt, växte antalet utövare explosionsartat när metoden spreds från mun till mun. Utövarna insåg att Falun Gong gav dem tillbaka den kultur som tillhörde deras förfäder och som hade gått förlorad under kommunistpartiets välde. De förstod också att detta var roten till den kinesiska traditionen.

Fyra år efter att Falun Gong introducerats, beräknade statlig media att 70 miljoner kineser utövade metoden, vilket var fler än kommunistpartiet hade medlemmar. 1996 hade också metodens böcker blivit bestsellers. De förbjöds då.

Media började attackera Falun Gong i sina artiklar det här året, 1996, och säkerhetstjänsten började skickade folk att spionera på utövarna och trakassera dem. Det var allt detta som fick 10 000 personer att åka till Peking för att vädja om ett upphörande av förföljelsen.

2.  Jiang Zemin blev skrämd av den stora gruppen som partiet inte hade under sin kontroll.

Det som överskuggade allt annat för Jiang Zemin var Falun Gongs växande popularitet. Han såg även gruppen som ett hot mot sin egen maktställning, enligt Willy Lam, Kinaanalytiker. Jiang Zemin beordrade att metoden skulle ”utrotas”. Washington Post skrev 1999 att politbyrån inte var enig i beslutet att slå ner på Falun Gong och att ”Jiang Zemin ensam beslöt att Falun Gong skulle elimineras”.

Utan kommunistpartiets fullständiga och genomträngande kontroll över varje del av samhället, skulle Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong inte ha fått något organisatoriskt, finansiellt eller diplomatiskt stöd. Inte heller skulle han ha haft tillgång till personal, utrustning, fängelser, polis och inte stöd från nationella säkerhetsdepartementet, armén och inte heller från det vetenskapliga området, demokratiska partier, fackföreningar, ungdomskommittéer, kvinnoförbund etc. Det skriver ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” i sin analys.

3.  För det tredje spelade ideologiska skillnader mellan det ateistiska kommunistpartiet och den andliga rörelsen Falun Gong in.

Religioner har blivit alltmer populära i Kina men de måste anpassa sig efter det som staten bestämmer för deras verksamhet och ledarna måste godkännas av kommunistpartiet. Det finns dock grupper som inte ger efter för partiets påtryckningar utan behåller sina trossystem ograverade, såsom Falun Gong, tibetanska buddhister och underjordiska kyrkor.

4.  Till sist, i ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” som går att läsa här i Epoch Times, står det att förföljelsen mot Falun Gong bara är den sista i raden av förföljelsekampanjer som partiet under sina 60 år har använt för att påminna befolkningen om att de är under deras kontroll.

Mao Zedong sade en gång att Kina borde ha en kulturrevolution vart sjunde eller åttonde år. Tittar vi tillbaka i historien har det kinesiska kommunistpartiet genomfört åtskilliga kampanjer som sammantagna dödat mellan 60-80 miljoner kinesiska medborgare.

Svaret på frågan: Varför förföljs Falun Gong egentligen, är enkelt när man har bakgrunden. Falun Gong förföljs för att det Kinesiska kommunistpartiet tror att det förlorar makten om de upphör med förföljelsen. Och det är klart, om förtrycket upphörde, skulle kineserna befrias från sin rädsla. Skulle de då tro på kinesisk kommunism eller något annat?