Varför dödade Gu Kailai Neil Heywood?
Gu Kailai och hennes make Bo Xilai. (Foto: The New Epoch Weekly archive)


Mordet på en brittisk affärsman utfört av frun till en ärelysten kinesisk kommunistledare väcker många frågor. Gu Kailais välbevakade rättegång var över på sju timmar den 9 augusti, utan att någon dom meddelades. Det villkorliga dödsstraffet tillkännagavs i måndags.

En av de mest intressanta frågorna är varför Gu Kailai, hustru till Bo Xilai, mördade Neil Heywood med sina egna händer.

Gu hävdar att Heywood hotade hennes sons säkerhet och att hon var tvungen att döda Heywood för att skydda sin son. Andra förklaringar som givits är ekonomiska dispyter och känslomässiga förvecklingar. En närmare granskning visar dock att inga av dessa förklaringar håller.

I realiteten har det kinesiska kommunistpartiets högsta styrande organ – politbyrån- och dess rättssystem gjort allt i sin makt för att mörka Gus verkliga brott. De fruktar att om den verkliga historien blir känd så skulle detta blotta allvarliga och långtgående brott som utförts av partiet och den före detta ledaren Jiang Zemin – nämligen det exempellösa massmordet på Falun Gong-utövare och organstölderna från desamma.

Betänk följande: vem är Gu Kailais son? Han är Bo Guagua, son till Bo Xilai, som av kommunistpartiets mest hänsynslösa fraktion tränades till att bli nästa partiledare.

Kommunistpartiet är världens största och blodigaste organiserade brottsnätverk. Att någon som Neil Heywood skulle hota Bo Xilais son är som om ett lamm skulle hota en unge i en tigerflock.

Anta att Heywood verkligen hotade Bo Guagua. Även om det var sant skulle Gu inte själv behöva genomföra mordet på Heywood.

2007 mördades sonen till en före detta medlem i politbyrån, Wu Guanzheng, på ett hotellrum, men det är än idag oklart vem som gjorde det. Om man kan göra sig av med sonen till en mäktig tjänsteman utan några spår så skulle ett mord på Heywood vara en barnlek. Mordet skulle ha utförts på ett perfekt vis och ingen skulle någonsin ha kopplat hans död till Bo Xilais familj.

Låt oss säga att Gu Kailai dödade Heywood av ekonomiska skäl. Detta verkar också absurt. Bo och Gu har tillgångar utomlands värda åtminstone sex miljarder dollar. Att ge en liten andel i arvode till Heywood skulle inte ha varit någon stor fråga. Varför skulle de då egentligen behöva döda honom?

Det enda som hotade Gu Kailai och hennes familj var legitimiteten hos kommunistpartiet och dess koppling till henne. Den legitimiteten kommer att lämnas i spillror om sanningen avslöjas kring de hemska brott som Gu dirigerat: organstölder från levande Falun Gong-utövare och försäljning av kroppar.

Gu och Bo fick snabb befordran genom Jiang Zemin, som var hjärnan bakom förföljelsen av Falun Gong som började 1999, och deltog mycket aktivt i förföljelsen. De förflyttade Falun Gong-utövarna till Liaoningprovinsen, tog organ från levande utövare och sålde organen. Tusentals människor massakrerades effektivt. Och Neil Heywood var inblandad i dessa ohyggliga brott.

Genom att bortse från de här grymheterna har kommunistpartiet direkt brutit mot den internationella människorättsstandard som etablerades efter nazisternas brott mot mänskligheten och folkmordet under andra världskriget. Eller, för att uttrycka det på annat vis, så har kommunistpartiet fullständigt och flagrant underminerat det grundläggande moraliska fundamentet i den moderna världen.

Om den kinesiska allmänheten kände till sanningen skulle man vakna upp och kräva att kommunistpartiet står till svars för sina brott. På samma sätt skulle inte större delen av de demokratiska länderna i världen passivt stå bredvid och tillåta detta att fortsätta. En demokratisk regering som ignorerade kommunistpartiets brott skulle röstats bort av sitt folk.

Varför skulle då en mäktig kvinna personligen begå mord?

Neil Heywoods vetskap om dessa smutsiga hemligheter bör ha plågat hans samvete och manat honom att bekänna. Gu Kailai kunde därför inte ta risken att låta honom leva.

Den starka rädslan för att Neil Heywood skulle kunna avslöja sanningen kan definitivt ha fått Gu att döda Heywood personligen. Det här bör vara de verkliga orsakerna bakom hennes mordiska gärning.

Detta är ett djupgående och komplicerat fall, men underligt nog genomfördes rättegången väldigt snabbt, vilket är obegripligt ur ett rättsligt perspektiv.

Den snabba rättegången visar att Gus fall hotar kommunistpartiets överlevnad. Partiet vågar inte bemöta eller bära ansvaret för de underliggande hemligheterna. Detta förklarar också varför kommunistpartiet hjälper Gu Kailai att dölja sanningen. Annars skulle hela partiet stå inför sin undergång tillsammans med Bo Xilai och Gu Kailai.

Översatt från engelska.