Varför bor inte människor i träd när ekorrar och ugglor gör det?
Visualisering av ett hus designat av den danske arkitekten Konrad Wójcik. Det liknar ett träd och är ekovänligt. (Med tillstånd från Konrad Wójcik)


Konrad Wójcik har ritat ett hus vars ekologiska fotavtryck är ungefär lika stort som ett träds. Det består av material som går att återanvända, det drivs av geotermik eller av andra naturliga energikällor och dess huvudsakliga vattenkälla är regnvatten. Det ser ut precis som ett träd med en höjd på 18 meter bland de andra träden i skogen.

”För de flesta djuren är träd det bästa naturliga skyddet mot rovdjur, fukt och väderlek. En slump? Vi måste komma ihåg att ingenting i naturen finns av en tillfällighet. Allting har en orsak och ett syfte. Allt är i balans, precis som det här projektet”, står det i Wójciks tillkännagivande.

Wójcik har designat små samhällen med de här trähusen baserat på hur de skulle fungera utanför tätbebyggda områden i Polen, Australien, Sydamerika, Kina och andra regioner. I vart och ett av dessa samhällen skulle husen ligga nära en busstation och en parkeringsplats. Tanken är att bygga upp områden utan skogsavverkning genom att använda existerande vägar genom skogarna. Det är den ”nya utglesningen”, säger Wójcik.

Huset har fyra våningar. Golvytan är totalt 62 kvadratmeter, där vardagsrummet är störst med en yta på 14,5 kvadratmeter.

Huset är lämpligt för två personer men kan anpassas för fyra. Den rekommenderade användningen för trädhusen är ekohotell eller som sommarhus för familjer.

Översatt från engelska