Varför 45 miljoner människor har lämnat det kinesiska kommunistpartiet
Falun Gong-utövare visar upp banderoller med texten "Sanning, godhet, tålamod" på Himmelska fridens torg medan en civilklädd polis rusar fram för att gripa dem. ()


Mellan januari 2005 och november 2008 har mer än 45 miljoner kineser publicerat uttalanden om att de lämnar det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer på en hemsida som Epoch Times skapat. Det antas att publiceringen av Nio kommentarer om kommunistpartiet, en bok som analyserar partiets ursprung, historia och natur, har spelat en viktig roll i att sätta igång denna trend.

Somliga är skeptiska till denna stora siffra. Men vem som helst skulle finna den pålitlig om han eller hon läste några av de hundratals artiklar som skrivits av Falun Gong-utövare för den ”Femte konferensen för erfarenhetsutbyte för Falun Gong-utövare i Fastlandskina”. Dessa artiklar gav ögonblicksbilder av hur miljoner Falun Gong-utövare, med fast övertygelse i uthållighet och välvilja, har spridit sanningen till det kinesiska folket om den brutala förföljelsen av såväl Falun Gong-utövare som många andra kineser och övertalat människor att lämna kommunistpartiet.

I en av artikel förklarar en Falun Gong-utövare som äger en butik om hur hon berättar sanningen om förföljelsen för varje kund och bär med sig tryckt material som förklarar den kinesiska regimens förföljelse för att ge till folk. Hon sade att nästan alla hon talat med gått med på att lämna kommunistpartiet och hon förklarade det med att människor insåg att hon genuint brydde sig om dem. Denna utövare har de senaste åren övertygat omkring 10 000 människor att lämna kommunistpartiet.

En annan Falun Gong-utövare som har övertygat ett par tusen människor att lämna kommunistpartiet sade i sin artikel att hon upplevt att det var lättare att övertyga folk att lämna kommunistpartiet under OS i Peking. Som flest övertygade hon 32 personer om att lämna kommunistpartiet på en och samma dag.

Falun Gong-utövaren Lin Xiaomings erfarenheter är troligen typisk för utövare i Kina. 365 dagar om året reser Lin omkring på sin cykel för att berätta om människor om kommunistpartiets brott och för att övertyga dem att lämna kommunistpartiet. Han reser till alla marknader, köpcentra, affärer, gator och byggplatser i och runt sin stad. De senaste åren har han rest runt tusentals mil och slitit ut sex uppsättningar cykeldäck. Han sade att han vanligen lyckas övertyga mellan en handfull och ett par dussin människor på en halv dag. Sammanlagt har han övertygat över 10 000 människor att lämna kommunistpartiet och dess underorganisationer.

Sedan förföljelsen av Falun Gong började 1999 har kommunistpartiet kastat miljontals kineser i fängelse för att de vägrat ge upp sitt Falun Gong-utövande och har förföljt massor till döds. Fastän utövarna lätt skulle kunna komma undan genom att ljuga om sin tro valde de flesta av dem att hellre lida än att förråda sin tro på sanningsenlighet och valde därmed att inte ljuga. Detta är en anledning till varför Falun Gong-utövare vunnit många kinesers förtroende.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/45-million-chinese-quit-communist-party-8171.html