Var tog pengarna till mjölkskandalens offer vägen?
Förälder och barn bland hyllor med mjölkpulver till extrapris på en stormarknad i Hefei i Anhuiprovinsen, 26 september 2010. Kina har ökat sin övervakning när det gäller melamin, den giftiga kemikalie som ledde till sex spädbarns död i mjölkskandalen 2008. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Stora pengasummor som lagts undan för att kompensera offren för den kinesiska mjölkskandalen har slösats bort, spenderats på fel saker eller helt enkelt försvunnit, enligt föräldrar till de drabbade barnen.

En av dessa föräldrar, Zhao Lianhai, menar att han och många andra aldrig fått någon kompensation. Dessutom, när han den 26 maj gick till den myndighet som skulle dela ut pengarna, den kinesiska mejeriindustrins organisation, stoppades han av polis och hölls i förvar i 12 timmar. De sade åt honom att sluta upp med sina undersökningar kring vad som hänt med pengarna.

Vad som hänt är emellertid att 200 miljoner av de 1,1 miljarder yuan som skulle betalas till offren saknas. De första 910 miljonerna var en engångskompensation och till för att bekosta den första behandlingen, medan resten var till vidare vård. Nu vill Zhao och andra veta vad som hänt med pengarna.

China Life Insurance Company, som är en av världens största försäkringsinstitutioner, var de som skulle hantera kompensationsfonderna. Nu är de pressade att förklara var de pengar som skulle använts till den fonden tagit vägen.

Kinesisk press har påpekat att fondens kontoinformation inte var tillräckligt detaljerad. Till exempel klargjorde man inte vad det var för standarder som gällde för kompensation, och andra grundläggande detaljer.

En advokat i Peking som talade med Epoch Times sade samma sak. han hade väntat sig finna detaljerade redogörelser, men de han hittade var bara generella, vilket lämnade hål och gav upphov till frågor.

– Det här får oss att undra var pengarna tagit vägen. Allt det här måste offentliggöras; vi måste kunna bekräfta de här sakerna för att vi ska kunna tro på dem, sade Zhao Lianhao.

En artikel i ämnet på den populära internetportalen Tencent fick många kommentarer och klagomål nyligen från personer som sade sig vara föräldrar till barn som drack den skadliga mjölken. En förälder sade att han bara fått 2 000 yuan och att ”pengarna distribuerades på ett underligt sätt. Ett barn till en partitjänsteman i byn som aldrig drack den skadliga mjölken fick ändå 2 000 yuan.”

Oavsett detta menar Zhao Lianhai att de 200 miljoner yuan som satts av för vidare vård inte är på långa vägar tillräckligt. Eftersom myndigheterna har medgett att minst 300 000 barn drabbats av njursten skulle det bara ge 600 yuan till varje barn efter den första behandlingen. Det ska alltså räcka tills de är 18 år, men det räcker inte ens till en läkarundersökning, sade han. Barn som var äldre än fyra år har inte fått någon ersättning alls.

Zhao, som gick från att vara vanlig förälder till handlingskraftig aktivist efter att hans barn fått i sig det förorenade mjölkpulvret, kommer själv att försöka samla in pengar. Hans inofficiella organisation, ”njurstensbarnen”, planerar att börja samla in pengar, trots att det är illegalt i Kina för ickestatliga organisationer att samla in pengar från allmänheten.

Under de tre senaste åren har han i sin organisations namn aktivt kontaktat företag och regeringskontor om att reparera skadorna efter skandalen. Han har avvisats upprepade gånger, åtalats och åtminstone vid ett tillfälle förföljts. Efter att ha förlorat sin tro på att myndigheterna ska lösa frågan håller han dock nu fast vid sin plan att samla in privata medel.

Översatt från engelska.