Var tionde svensk är vegetarian
Allt fler svenskar gillar vegetarisk mat. (Foto: Eva Sagerfors/Epoch Times)


Intresset för en vegetarisk livsstil växer stadigt i vårt land. På fem år har antalet vegetarianer ökat med fyra procent, enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av organisationen Djurens rätt.

Att avstå från kött blir allt vanligare bland svenskar och det är framförallt i Skåne och i storstadsområden som man finner den största andelen vegetarianer och veganer.

Det här visar en opinionsundersökning som utfördes i slutet av februari och i början av mars 2014 av företaget Demaskop på uppdrag av organisationen Djurens rätt.

Av de 1000 tillfrågade personerna som var över 15 år, uppgav sex procent att de är vegetarianer och fyra procent att de är veganer. Var tionde svensk väljer alltså vegetarisk mat, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan undersökningen för fem år sedan, enligt Djurens rätt.

Det är lika många män som kvinnor som väljer en vegetarisk livsstil men största andelen; 17 procent, återfinns i åldersgruppen 15-24 åringar.

– Det är glädjande att siffrorna har ökat under de senaste fem åren, men jag hade blivit förvånad om det inte skulle ha gjort det. Det ökade intresset för vegomat märks överallt, säger Gabriella Terneborg, konsumentansvarig på Djurens Rätt, i ett pressmeddelande.

Hela 37 procent av de tillfrågade som inte ännu åt vegetariskt sade sig ha blivit mer intresserade av att välja vegetarisk mat sista året. Vid en undersökning 2009 var motsvarande siffra 26 procent.

Enligt Gabriella Terneberg har visserligen utbudet på vegetarisk mat förbättrats i livsmedelsbutiker och restauranger men i undersökningen framkom det att fler skulle välja vegokost om utbudet förbättrades ännu mer och blev mer lättillgängligt.

Fakta om vegetarisk mat

  • Det finns många olika typer av vegetarianism. De vanligaste typerna är lakto-ovo-vegetarian, laktovegetarian och vegan.
  • Det finns också många andra varianter som är mer extrema, som fruktarian och de som endast äter levande föda.
  • Lakto-ovo-vegetarianer följer en vegetarisk diet som är minst sträng, de äter mejeriprodukter och ägg.

  • Laktovegetarianer utesluter även ägg från sin kost och veganer utesluter även alla mejeriprodukter (de äter inga produkter från djurriket).

Källor: www.veganlife.se, www.djurensratt.se

Djurens Rätt är en ideell djurrättsorganisation som fokuserar på djurrätt. De prioriterar främst frågor som djurförsök, djurhållning i lantbruket och pälsproduktion.