Var tionde student dricker riskfyllt
Var tionde svensk student dricker riskabla mängder alkohol. (Foto: Tiziana Fabi)


Unga människor har hela livet framför sig, men en undersökning som Statens folkhälsoinstitut gjort visar att var tionde student dricker alkohol på ett sätt som riskerar deras hälsa. Drickande i ungdomligt oförstånd kan på sikt leda till ett långvarigt beroende.

Enligt Statens folkhälsoinstitut är det är ungefär tio procent av de högskolestuderande riskkonsumenter och ungefär det samma gäller för icke studerande i samma ålder.

När man talar om riskfylld alkoholkonsumtion menas här en veckodos som överstiger 14 standardglas för män och nio för kvinnor. Ett standardglas motsvarar 10-15 cl vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit.

Sven Andréasson som är avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut kommenterar undersökningens resultat på myndighetens informationssida:

– Unga vuxna är den åldersgrupp som har den högsta konsumtionen av alkohol. Här utmärker sig inte studenterna som grupp. Däremot tycks berusningsdrickandet fortsätta högre upp i åldrarna bland studenterna.

Det är främst i åldrarna 18-24 år som berusningsdrickandet är högt. Det är vanligare att manliga studenter dricker sig berusade. Cirka 16 procent av männen i åldern 18-34 år berusningsdricker varje vecka och cirka sju procent av kvinnorna.

Alkoholens skadeverkningar syns inte bara på den kroppsliga hälsan. Det ökar risken för andra sociala konsekvenser som olycksfall och våld. Att dricka alkohol ofta och i riskabla mängder medför också att studieresultaten kan försämras.

Alkohol medför både kort- och långsiktiga konsekvenser för hälsan. Långvarigt drickande gör benstommen skörare och kroniskt alkoholberoende leder till skador på bukspottkörteln, levern, hjärta, kärl och nervsystemet.

Vissa cancerformer, främst i munhåla, svalg, struphuvud och matstrupe, har samband med alkoholmissbruk.

Fertiliteten och den sexuella förmågan försämras av hög alkoholkonsumtion.  Spermiernas kvalitet försämras och det är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet. Att avstå helt från alkohol under graviditet är viktigt eftersom fostret får samma alkoholhalt i blodet som mamman. Alkohol är ett gift och kan ge barnet obotliga skador, i allvarliga fall tillväxthämning och hjärnskador. Barn till mödrar som druckit sig berusade under graviditeten har visat sig utveckla inlärningsproblem och beteendestörningar under uppväxten.

För den som vill hålla sin hjärna i gott trim bör avstå från att dricka stora mängder alkohol eftersom hjärnskador är ganska vanliga hos människor som druckit stora mängder alkohol under många. Minnet försämras och på sikt kan förvirringstillstånd och epileptiska anfall uppträda. Faktiskt krymper också hjärnan, något som kan leda till hjärnsjukdomar och demens. Lillhjärnan påverkas också, det märks på att man får försämrad balans och svårigheter att koordinera muskelrörelser.

Alkohol påverkar också känslolivet. Depression, sömnproblem och självmord har ofta koppling till alkohol och i hälften av alla självmord som begås finns alkohol med i bilden.

Alkoholmissbruk försämrar också tandstatusen, det medför hål, tandlossning och inflammationer i tandhålan. Ofta drabbas man av hudproblem, såsom psoriasis och eksem. Åldrandet sätter in tidigare, redan i 35-40 års ålder kan man se gråvitt hår, rynkig hud och kondition som hos en gammal person.

Även vid låg alkoholkonsumtion är prestationsförmågan försämrad. Det är väl känt att alkohol försämrar idrottsprestationer och träning dagen efter är farligt för hjärtat.

Man skiljer på missbruk och beroende. Missbruk är när ens drickande får konsekvenser som är destruktiva, till exempel när man kör bil onykter eller inte orka gå till jobbet eftersom man är för bakfull dagen efter. Man brukar säga att missbruk föregår beroende.

Att vara beroende innebär att man inte klarar av att kontrollera sitt drickande och är betydligt svårare att ta sig ur. Med andra ord har man blivit slav under alkoholen.

Några varningssignaler som kan visa på att man är i riskzonen kan vara att toleransnivån höjs, du behöver större mängder för att uppnå samma effekt. Du börjar dricka i smyg och ser alltid till att ha alkohol hemma. Efter varje festkväll börjar du dagen med en återställare och du har kanske minnesluckor från kvällen innan.

Det finns en tumregel som säger att ungefär tio procent av alla svenskar som dricker alkoholhaltiga drycker kommer att bli alkoholister.

Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag arbeta förebyggande arbetet på universitet och högskolor när det gäller alkohol och andra droger.

Eftersom det ofta är under studietiden som vuxenlivets alkoholvanor grundläggs anser man att det är viktigt med tidiga insatser. Sarah Wamala som är generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut säger:

–  Det är positivt att regeringen uppmärksammar vikten av förebyggande arbete eftersom den höga konsumtionen av alkohol inte bara påverkar studenterna utan också närstående och samhället i stort.

Vad kan man då tänkas göra för insatser för att minska de studerandes alkoholvanor?

Statens folkhälsoinstitut föreslår alkoholscreening med kort rådgivning som kan erbjudas både till studenter och anställda vid universitet och högskolor. Den metoden har visat sig ge goda resultat när det gäller att påverka alkoholvanorna. Man tror också på att erbjuda studenterna mejlbaserade alkoholvanetest med personlig återkoppling.

Myndighetens undersökning av studenternas alkoholvanor genomfördes i början av året.  Då tillfrågades 4000 studenter i en enkät och svarsfrekvensen var 55 procent.

Källor:
www.fhi.se/
www.vardguiden.se
www.systembolaget.se
Tolv steg tillbaka till livet av Hans Lundberg