Var tionde bostad i Danmark avger PCB-ångor


Nära 62 700 bostäder i Danmark avger giftiga PCB-ångor.

Enligt en ny studie innehåller flertalet av de hus som byggdes i Danmark under 1950- 60- och 70-talet det kemiska miljögiftet PCB, som tidigare användes i byggnadsmaterial, skriver Interiøren.

Ångorna kommer från exempelvis betonggolv, linoleumgolv, vattenledningar och fönster.

”Studien visar att spridningen av PCB är mycket större än vad vi tidigare trott,” sade Simon Stig-Gylling, miljökonsult på Dansk Byggeri, enligt Jyllands-posten.

Undersökningen, som gjordes på uppdrag av Energimyndigheten och Naturvårdsverket, visar att materialet har PCB-halter på över 5000 milligram per kilo, vilket är en risk för människor och miljö.

Man har tidigare upptäckt att PCB finns i runt 60 danska skolor.

Giftet kan bland annat ge nervskador, cancer och påverka fortplantningsförmågan, enligt Socialstyrelsen. All nyanvändning av PCB är förbjuden i Danmark. I Sverige förbjöds det 1978.