Var sjätte yrkesarbetare säger sig lida av utmattningssyndrom
Var sjätte yrkesarbetare upplever att de lider av utmattningssyndrom, visar en studie av doktoranden Kristina Glise vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. (Foto: Franko Lee/ AFP)


Allt fler upplever stress i det dagliga livet. Idag vet vi hur farlig stress är för människans hälsa. Enligt en ny studie som utförts av doktoranden Kristina Glise vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, upplever en av sex yrkesarbetare att de lider av utmattningssyndrom.

En rad olika fysiska och psykiska symtom varnar oss när belastningen blir för hög men det kan vara svårt att veta när det gått för långt och en dag kan det plötsligt bara ta stopp och vi går in i den berömda ”väggen”.

Utmattningssyndrom är ett begrepp som omfattar en rad olika symtom som uppkommer efter att man utsatts för långvarig stress eller andra påfrestningar. Om man inte ges möjlighet till återhämtning påverkas vår fysiologi negativt. Vårt immunförsvar försvagas och vi blir mer mottagliga för sjukdomar.

Ofta kan det handla om jobbiga situationer på arbetsplatsen, som exempelvis omorganisationer eller mobbning, men det kan också vara händelser i privatlivet som tär på personens krafter. Det kan också vara en kombination av faktorer som spelar in.

Doktoranden Kristina Glise har i sin avhandling undersökt hur utmattningssyndrom påverkar oss och hur symtomen kan se ut.

I sitt arbete kom hon bland annat fram till att den avgörande faktorn för läkningsprocessens tid var hur tidigt patienten sökt vård för sina symtom. Hon såg ingen skillnad i sjukdomsförloppet mellan kvinnor och män, ej heller mellan yngre eller äldre patienter.

”Tidig upptäckt är av avgörande betydelse, och förhoppningsvis kan mina resultat leda till att man lättare känner igen utmattningssyndrom i såväl hälso- och sjukvården som inom företagshälsovården”, säger Kristina Glise, i ett pressmeddelande.

När Kristina Glise bad 2687 yrkesarbetande i Västra Götalandsregionen göra en självskattning av utmattningssyndrom, visade det sig att var sjätte yrkesarbetande uppgav att de led av symtom som nedstämdhet, ångest, sämre självupplevd arbetsförmåga. Symtom som på sikt kan leda till att personen tvingas sjukskriva sig.

”Även om de kliniska kriterierna av olika anledningar inte uppfylls lever denna grupp med en ökad stressbelastning som kan påverka hälsan, och de behöver uppmärksammas och erbjudas samma åtgärder för att minska risken för försämring och långvarig sjukskrivning”, säger Kristina Glise.

Det kan ta lång tid att återhämta sig från utmattningssyndrom. När Kristina Glise följde upp 200 patienter i en annan studie, visade det sig efter 18 månader att de ofta led under lång tid av sina symtom, även om de psykiska besvären lindrats något.

Tidigare forskningsstudier har visat att personer som lider av utmattningssyndrom uppvisar mätbara förändringar i hjärnan med nedsatt aktivitet i pannloberna och förändrad reglering av stresshormonet kortisol.

Stress påverkar samspelet mellan hjärnan och binjurarna, som tillverkar stresshormonet kortisol.

Källa: www.expertsvar.se

Fakta om utmattningssyndrom

Vanligen har insjuknandet föregåtts av ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre period. Symtomen kan vara både kroppsliga och psykiska.

Känslomässiga:
Lättirriterad, orolig och nedstämd. Det är också vanligt att man har ångest.

Tankemässiga:
Försämrat minne, koncentrationssvårigheter, problem med att planera och genomföra uppgifter.

Sömnstörningar:

Svårt att somna och/eller många uppvaknanden under natten.

Trötthet:
Energilöshet, trötthet som är svår att vila bort, utmattning.

Kroppsliga:
Hjärtklappning, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck, värk, överdriven ljudkänslighet.

Själva insjuknandet kommer ofta smygande, men kan ibland vara dramatiskt då man upplever att man ”går in i väggen”. Man kan då plötsligt få svårt att orientera sig, svårt att göra vanliga saker som till exempel att låsa upp en dörr, bli förvirrad, känna stark ångest och få yrsel.


Källa: Vårdguiden