Var åttonde svensk flyttade förra året


I fjol flyttade var åttonde svensk, visar en undersökning från Statistiska Centralbyrån, SCB. 

Undersökningarna har utförts på olika sätt sedan 1978. Man kan se en knapp ökning 2010 jämfört med 2009 på det totala antalet flyttningar, och antalet inrikesflyttningar har även ökat något jämfört med 1978.

– Ofta hör man att man flyttar mer idag än vad man gjorde förr, men det är svårt att veta, säger Anna-Karin Nylin som jobbar med befolkningsstatistik på SCB.

Man kan dock se att svenskarna ofta flyttar längre sträckor nu för tiden. Det har genomförts en del kommunförändringar som  försvårar jämförelser över tid, men på länsnivå så har flyttningarna ökat med 29 procent sedan 1978 och detta trots en minskning med tre län över perioden.

Det är storstadsregionerna som har störst positiva flyttnetton, medan glesbygdsregioner, främst i norra Sverige, tenderar att avfolkas. 

– Ett inte så nytt, men uppseendeväckande exempel är Södertälje. Södertälje ligger i Storstockholm och har ett negativt flyttantal, men det kompenseras av en stor invandring, säger Anna-Karin Nylin.

Nästan 140 000 personer flyttade mer än en gång under 2010. Det totala antalet flyttningar var nästan 1 317 000. En person flyttade enligt SCB hela nio gånger.

Många svenskar bor kvar i eller har återvänt till sina födelsekommuner. 74 procent av den svenskfödda befolkningen bodde i det län de är födda vid förra årets slut. Fler män än kvinnor bor kvar i samma område.