Vapenembargon enkla att kringgå enligt rapport


Länder under vapenembargon importerade vapen för 2,2 miljarder dollar mellan åren 2000 och 2010, enligt biståndsorganisationen Oxfam i en rapport från torsdagen.

Till exempel bröt Burma mot embargon och köpte vapen för mer än 600 miljoner dollar under denna period, Iran köpte för uppskattningsvis 574 miljoner dollar mellan 2007 och 2010, och Demokratiska republiken Kongo köpte för 124 miljoner dollar under åren 2000 och 2002, sade Oxfam.

Syrien importerade luftförsvarssystem för 167 miljoner och handeldvapen och lätt ammunition för 1 miljon dollar under 2010, enligt Oxfam. Några av dessa vapen har använts i regeringens 14 månader långa kampanj mot oliktänkande, där FN uppskattar att 9 000 personer har dödats.

”Det är alldeles för lätt att bryta eller ignorera befintliga vapenembargon. Avsaknaden av internationella regler innebär att stater under embargo ostraffat har importerat de vapen de valt,” sade Anna Macdonald, Oxfams chef för Control Arms Campaign i ett uttalande.

Under den här tidsperioden har FN beslutat om vapenembargon, endera regionala eller internationella.

Oxfam påpekade att ”den globala handeln med de flesta konsumtionsvarorna – inklusive bananer, kaffe och kakao – är strängt reglerade, men det finns just nu inga juridiskt bindande, kraftfulla och universellt tillämpliga kriterier som reglerar hur vapen korsar gränserna”.

Det nuvarande embargosystemet är i huvudsak ”ett invecklat lapptäcke av regionala och subregionala avtal” som saknar konsekvens och struktur, sade stödgruppen.

Artikeln på engelska.