Vapen smugglas till Iran via Italien
En medlem av Italiens ekobrottspolis visar upp pistoler, kulor och andra vapen som använts av de misstänkta. Bilden togs vid italienska ekobrottspolisens presskonferens den 3 mars i Milano.


Sju män har gripits i Italien anklagade för att ha försökt smuggla in vapen till Iran. Enligt polisen finns två iranier bland de gripna, vilka misstänks vara hemliga agenter i Teherans tjänst. De övriga fem är italienare som samarbetar med dem.

– Deras metod … gick ofta ut på att göra inköp utomlands och sedan flytta dem mellan Italien och andra länder för att dölja den slutliga destinationen, som var Iran, berättade den italienske antiterroriståklagaren Armando Spataro på en presskonferens i onsdags.

Spårljusprojektiler, sprängämnen från Östeuropa, ettusen tysktillverkade gevärssikten och 120 militära dykardräkter fanns bland det material som den italienska regeringen stoppade från att nå Iran.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30818/

ENGELSKA
Arms Smuggled to Iran Via Italy

A member of Italy’s Finance Police shows guns, bullets, and other weapons used by the suspects during the press conference of Italy’s Finance Police on March 3, in Milan. (Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)
Seven men have been arrested in Italy for allegedly attempting to smuggle arms to Iran. Two Iranians among those arrested are suspected secret agents working for Tehran, police say. The remaining five were Italians working alongside them.
”Their system … often involved buying merchandise abroad and moving it between Italy and other nations to hide the final and real destination, which was Iran,” Italian anti-terrorism prosecutor Armando Spataro told a news conference on Wednesday.
Tracer bullets, explosives from Eastern Europe, 1,000 German-made rifle sights and 120 military diving jackets, were among the goods that the Italian government prevented from being transported to Iran.