Väntat försäljningsrekord uteblev


Inför julrushen hade Handels Utredningsinstitut, HUI, stora förväntningar på att försäljningen under december månad skulle nå rekordnivån 62 miljarder. Istället blev december årets sämsta månad.

Tillväxten under helåret 2007 blev den näst starkaste sedan mätningarna började 1990. December uppvisade dock den sämsta månadstillväxten under hela året med en utvecklingstakt på 3,8 procent. Snittet för de senaste tolv månaderna blev 6,5 procent.

I en internationell jämförelse var utvecklingen för Sveriges detaljhandel, exklusive reparationer av hushållsartiklar, bra med 5,4 procent jämfört med euro-zonens – 1,4 procent.

Försäljningsuppgången inom livsmedelshandeln i Sverige berodde enbart på prisökningarna i december, däremot var sport- och leksakshandelns utveckling god. Inom sällanköpsvaruhandeln utvecklades byggvaror, möbler och elektronik i lägre takt än förväntat. HUI tror att dessa branscher redan har kommit in i en varaktigt lägre tillväxttakt.

Eftersom tillväxten under 2007 var stark anser HUI att framtiden inte ser dyster ut, men detaljhandeln kan komma att växa försiktigare under 2008. Under december stannade försäljningen på 59,8 miljarder men HUI är spår att 60-miljardersvallen sprängs nästa december.