Vanligt spekulera i aktier på kontorstid
Investerare kollar aktieindex på monitorer på ett obligationsföretag i Peking. Det är vanligt att kontorsarbetare i Kina ägnar sig åt aktiespekulation på arbetstid. (Foto: China Photos/Getty Images)


Det är ganska vanligt över hela världen att kontorsarbetare och tjänstemän spekulerar i aktier. I Kina hittar man numera de vildaste. Enligt en rapport från Beijing Internal Herald Leader har det blivit något av ett mode bland kontorsarbetare att spekulera i aktier. Aktiespekulation på arbetstid kan vara en ”särskild förmån” för kontorsarbetare i Kina.

Rapporten visar att många människor i Kina, inklusive tjänstemän och kontorsarbetare, spekulerar djärvt i aktier. Detta har lett till att man hela tiden pressar upp kurserna och att kontoren står stilla.

Det är oacceptabelt i andra länder att låta aktiespekulationer under arbetstid påverka arbetet, men den nuvarande trenden i Kina har förändrat arbetsmiljön på kontoren.

I rapporten berättade en kvinna med efternamnet Wu som arbetade på ett serviceföretag att hon på en väns inrådan blev en av dem som gjorde aktieaffärer på arbetstid, och investerade hälften av sina besparingar på aktiemarknaden.

Varje dag när hon kommer till jobbet klockan nio tar hon en titt på ekonomisidor på nätet och kollar rekommenderade aktier och marknadsanalys. När aktiemarknaden öppnar vid halv tio startar hon ett aktieprogram i datorn. Hon håller noggrann uppsikt över aktiviteten på de tre typer av aktier hon investerat i medan hon chattar med andra och kommenterar marknaden.

Wu börjar inte arbeta förrän börsen stänger på eftermiddagen. Hon ägnar bara de två timmar som blir kvar åt sitt egentliga jobb.

– Jag brukade chatta om jobbet över MSN med kollegor. Vi brukade mest klaga på våra chefer, men nu diskuterar vi aktier över MSN, sade hon.

Det har rapporterats att inte bara vanliga kontorsarbetare utan även arbetsledare och chefer håller på med aktiespekulation på arbetstid.

I Guangzhou och andra städer är det vanligt att chefer möter kunder först efter att börsen stängt klockan 15. Även om du inte spelar på börsen så kanske din kund gör det.

Rapporten jämförde Kina med liknande situationer i USA och Japan. Enligt uppgift har kontorsarbetare i USA också tidigare hållit på med aktiehandel på arbetstid. Arbetsledarna var oroade över situationen och vände sig till experter för att få hjälp. De installerade olika moderna brandväggar i datorerna för att blockera finanssidor. Dessutom gjordes reglerna mer strikta. Regeringen utfärdade förordningar som sade att företag kunde ta till allvarliga straffåtgärder mot anställda som aktiespekulerar på arbetstid.

Dessutom förbjöd vissa företag sina anställda att köpa aktier i det egna företaget. För att undvika att väcka misstänksamhet tillåts inte anställda inom revision eller finanssäkerhet att handla med aktier. Åtgärderna ledde till att amerikanska kontorsarbetare upphörde med aktiehandel på arbetstid.

I Japan blev aktiespekulation populärt bland kontorsarbetare, med stigande börskurser och priser som resultat. De skötte det dock på lunchen. Japanska företag och regeringen har förbud mot personliga göromål och aktiespekulation på arbetstid. Nyckeln är att japanerna följer reglerna frivilligt.

Somliga företag i Kina installerar brandväggar för att blockera mjukvara för aktiehandel. Det är dock omöjligt att skydda sig mot aktiespekulation på arbetstid eftersom kontorsarbetarna snabbt utarbetar nya strategier för att spekulera i aktier via mobiltelefon.

Översatt från engelska.