Vanligt med D-vitaminbrist vid lungsjukdomen kol
Ny forskning visar att det är vanligt att patienter med lungsjukdomen kol har brist på D-vitamin. D-vitamin får vi på ett naturligt sätt när huden exponeras för solljus.(Foto: AFP/Valery Hache)


Allt fler forskningsstudier pekar på att brist på D-vitamin föreligger vid en rad olika sjukdomstillstånd. Nu har forskare konstaterat för låga halter av det livsnödvändiga vitaminet bland hälften av patienterna med lungsjukdomen kol, som ingick i en svensk studie.

Vitamin D-brist är sedan tidigare förknippat med flera sjukdomar och hälsoproblem, bland andra hjärta-kärlsjukdomar, multipel skleros (MS), Crohns sjukdom, demens, fetma, herpes och depression.

I den aktuella studien har forskarna undersökt D-vitaminhalterna i både blodet och kostintaget hos 98 patienter med  lungsjukdomen kol och hos 149 friska personer.

Kol är en sjukdom med ett långsamt förlopp och uppkommer på grund av att lungorna skadas. Luftrören blir så trånga att den drabbade får allt svårare att andas.

”Vi fann att kol-patienterna hade genomgående sämre D-vitaminstatus än de friska patienterna. Men även bland de friska kontrollpersonerna, som var mellan 65 och 80 år, hade nästan 40 procent för låga halter av vitaminet i blodet”, säger Frode Slinde, docent vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

D-vitamin bildas i huden när den exponeras för solljus. Vi kan också få D-vitamin via kosten bland annat från fisk, mejeriprodukter, ägg och kosttillskott.

Forskarna såg att deltagarna i studien, både de friska och kol-patienterna, inte fick i sig tillräckligt med D-vitamin genom maten. Det som var förvånande var att kol-patienterna kostintag ändå var större totalt sett än hos de friska.

Enligt Frode Slinde är förklaringen till det att många kol-patienter behandlas med läkemedel mot benskörhet, vilken innehåller vitamin- D.

Forskarna föreslår att sjukvården gör det till en rutin att kontrollera kol-patienters vitaminnivåer och sätta in behandling vid behov.

Artikel om studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften tidskriften Clinical Respiratory Journal.

Fakta om  lungsjukdomen kol

Kol eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom i lungorna och luftvägarna. De som drabbas har ständiga problem med luftrören och lider av andnöd. Antalet personer som har kol i Sverige beräknas ligga mellan 400 000 till 700 000 beroende på vilka diagnoskriterier som ställts av läkaren. Den främsta orsaken till kol är att slemhinnan är skadad till följd av aktiv eller passiv tobaksrökning. Sjukdomen behandlas med bland annat rökavvänjning och medicin.

Källa: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet