Vandrarmusslan invaderar sjön Glan
Vandrarmussla hittad i sjöarna Roxen och Glan - hotar slå ut inhemska arter. (Foto:Jakob Bergengren / HaV)


Vandrarmussla, en främmande art, finns i stora mänger i sjön Glan utanför Norrköping, några enstaka finns i sjön Roxens utlopp i samma område. Den hotar slå ut de inhemska stormusslorna.

– I början av juni fick vi tips från sommarboende vid sjön Glan om att de inte längre kunde använda sin badvik på grund av kraftig tillväxt av små musslor, att barnen skar sönder fötterna, sade Erik Årnfelt vattenekolog på länsstyrelsen Östergötland i ett pressmeddelande.

När Länsstyrelsen kontrollerade saken förra veckan insåg de att det var frågan om vandrarmusslan och att den kan komma att medföra problem. Arten växer snabbt och i täta bestånd med upp till 10 000 individer per kvadratmeter och de sätter sig fast på andra musselarter, sten och träkontruktioner.

Den vassa musslan medför inte bara problem för bad- och friluftslivet. I andra länder har den satt igen vattenintag och sätter sig på båtar. Den har slagit hårt mot industrier och kraftverk i de stora sjöarna i USA och Kanada.

Vandrarmusslan har också skadat slussar och kanaler vilket oroar Erik Årnfelt, som sade:

– Vi är oroade för effekterna när vandrarmusslan etablerar sig i Motala Ström och Götakanal. Här kan den lätt sprida sig till stora delar av södra Sverige och det finns mycket slussar och andra konstruktioner som kan få problem.

Det finns en positiv effekt av den här främmande musslan, den filtrerar planktonalger effektivt och därmed minskas risken för algblomning och vattnet blir lite klarare.

– Men de negativa effekterna överväger helt klart de positiva, säger Jakob Bergengren, utredare på enheten för miljöövervakning på Havs- och Vattenmyndigheten, HaV i meddelandet.

Så här beskrivs musslan i pressmeddelandet: ”Vandrarmusslan är triangelformad och upp till fyra centimeter stor som lever i sötvatten men även kan förekomma i bräckt vatten. Unga individer har ett tydligt zick-zackmönster och den kallas därför ibland även zebramussla. På äldre individer blir mönstret otydligare. Ursprungligen kommer den från området kring Kaspiska havet och den dök upp i Sverige första gången på 1920-talet i Mälaren dit den förmodligen kommit med fraktbåtar. 2012 dök den upp i inre Bråviken utanför Norrköping.”