Vändpunkt för den kinesiska åldersfördelningen närmar sig, säger expert


Den del av Kinas befolkning som betraktas som arbetsför, alltså från 15 till 64 års ålder, minskar nu för första gången sedan 2002. Denna tendens kan innebära en fara för Kinas fortsatta ekonomiska tillväxt, enligt en kinesisk ekonom.

Cai Fang, som är medlem av den kinesiska samhällsvetenskapsakademin samt chef för institutet för befolknings- och arbetsekonomi, intervjuades av Economics Information Daily nyligen.

Cai tror att födslotalen i Kina har sjunkit till nivåer som ligger mycket lägre än de i andra utvecklingsländer delvis för att folk ”blir gamla innan de blir rika”. Andelen äldre människor jämfört med de i arbetsför ålder har sjunkit sedan 60-talet, men nu väntar man sig att den kommer börja öka kraftigt från och med 2013.

Vid den punkten kommer Kina att förlora sin konkurrensfördel inom de arbetsintensiva industrierna, enligt Cai. Detta kommer i sin tur göra att tillväxten avstannar. Cai Fang tog Japan som exempel; innan 1990 hade Japan en BNP som växte med 9,2 procent. När befolkningssammansättningen förändrades sjönk tillväxttakten till 3,8 procent. Efter 1990, när landet förlorade sin demografiska fördel, låg tillväxten på bara 0,89 procent, vilket förebådade den största ekonomiska krisen i landets historia.

Översatt från engelska