Välkommen till framtiden, Hu Jintao
En äldre man höll ett plakat med en bild av den fängslade kinesiske människorättskämpen Hu Jia vid en demonstration i Hongkong den 7 juli 2008. (Foto: Andrew Ross/AFP/Getty Images)


Två händelser kastade skugga över Kinas president Hu Jintao när han anlände till Amerika i november för att närvara vid det veckolånga G20-mötet. Båda representerar den naturliga instabilitet som den kinesiska regimen bidrar med till världssamfundet.

Hu Jintao kom till USA strax efter att Barack Obama valts till president. Han befann sig i ett land som stimulerats av den demokratiska processen. Euforin efter valet underströk att den mäktiga ekonomiska motorn, även om den haltar för närvarande, och den teknologiska processen i USA inte är källorna till nationens kraft.

Kraften är en biprodukt av den politiska strukturen, som, hur bristfällig den än må vara, gör det fortsatt möjligt för USA att förnya sig självt och att övervinna olikheter och dispytskapande i jakten på den konstitutionella visionen om rättvisa, frihet och jämlikhet.

Det USA som Hu Jintao såg framför sig måste ha gett honom lite andrum mellan de två händelserna nyligen som avslöjade den farliga situationen att Kina träder fram som stormakt i världen.

Den första händelsen ägde rum i Europa. Den fängslade dissidenten Hu Jia fick den 23 oktober 2008 Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Hu Jia, vars arbete varit fokuserat på att skapa medvetenhet kring frågor som aids, miljön och den prodemokratiska rörelsen 1989, greps och dömdes för omstörtande verksamhet efter att ha presenterat videobevis i Europaparlamentet om människorättssituationen i Kina.

Talmannen i Europaparlamentet, Hans-Gert Pöttering, sade att avsikten med priset är att visa att ”Europaparlamentet beslutsamt och resolut erkänner den dagliga kampen för frihet för alla försvarare av mänskliga rättigheter i Kina”. Den kinesiska regeringen uttryckte sin ilska över Europaparlamentets beslut och insisterade på att Hu Jia är en brottsling. Man beskrev vidare EU:s handling som en ”grov störning av Kinas inhemska angelägenheter”.

Det är passande att det pris som tilldelats Hu Jia bär sitt namn efter den sovjetiske dissidenten Andrej Sacharov. Den välkände fysikern Sacharov var en av få människor under sin tid som förutspådde Sovjetunionens undergång. Han formulerade den fras som definierade det inneboende problemet med tyranniska enpartisystem: ”världssamfundet kan inte lita på regimer som inte litar på sitt eget folk”.

Den andra skuggan som hemsöker Hu Jintao tog form vid Harvard University den 7 november 2008. Under mantrat ”Respektera olikheter, upprätthållande av universella värderingar, förenade i en demokratisk framtid för alla”, samlades mer än 60 ledare och representanter från de olika etniska och religiösa grupper som utgör Kinas befolkning i en tredagars konferens.

Tibetaner, uigurer, mongoler samt förföljda trossystem som kristna huskyrkor och Falun Gong-utövare arbetade tillsammans i ett interaktivt forum och försökte nå varandra för att dela sina bördor under förtrycket från den kinesiska regeringen. Vid slutet av konferensen gjorde deltagarna ett samstämmigt uttalande om enighet i fråga om ändamålet och strategin för deras gemensamma mål om frihet och demokrati.

Denna sammanfattning uttrycktes passande nog i ett uttalande nyligen från Hans helighet Dalai Lama: ”Det är bara önsketänkande att den kinesiska regimen skulle ge frihet åt tibetaner och inte till majoriteten Hankineser eller uigurer samtidigt.”

”Det är också omöjligt att den kinesiska regimen skulle ge frihet endast åt Falun Gong-utövare och inte underjordiska kristna kyrkmedlemmar. Det diktatoriska hotet som hänger över Taiwan, Hongkong och Macau kan också lindras endast genom det kinesiska folkets fortsatta kamp och framgångsrika ansträngningar för frihet. Vår strävan efter frihet är därför integrerad och kan inte genomföras separat.”

Det historiska i detta uttalande kan inte underskattas. Aldrig tidigare i den kinesiska historien har så många grupper enats under ett gemensamt beslut för att uppnå gemensamma mål för frihet, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Det gemensamma uttalandet kan läsas i sin helhet på webbsidan Initiatives for China (www.initiativesforchina.org).

De här två händelserna påvisar den oundvikliga rörelsen mot förändring i Kina. Den ena visar den repressiva och dispytorsakande naturen hos det kinesiska kommunistpartiet i dess styre över medborgarna och dess lika tärande tillvägagångssätt i relationen med andra nationer. Den andra händelsen signalerar att en regering inte kan peka med pistolen mot sina medborgare för alltid.

Mina gratulationer går till Europaparlamentets modiga inställning och till de patrioter som närvarade vid konferensen vid Harvard. Välkommen till framtiden Hu Jintao.

Om artikelförfattaren:

Yang Jianli överlevde massakern vid Himmelska fridens torg och är före detta samvetsfånge i Kina. Han är filosofie doktor i matematik vid UC Berkerly och filosofie doktor i politisk ekonomi vid Harvard University. För närvarande är han Senior Fellow på Harvard University och ordförande i InitiativesforChina, en Bostonbaserad prodemokratisk rörelse som samordnar aktioner som flyttar fram positionerna för en fredlig övergång till demokrati i Kina. För mer information, gå in på www.initiativesforchina.org

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/opinion/china-hu-jintao-hu-jia-7996.html


Mest Lästa