Välkända intellektuella kräver att Liu Xiaobo släpps fri
Den italienske författaren Umberto Eco är en av de drygt 160 intrellektuella som skrivit under ett öppet brev till Kinas president Hu Jintao med krav om att Liu Xiobao friges. (Foto: AFP/arkiv)


En grupp framstående akademiker och intellektuella har under samlingsnamnet ”Consortium for the release of Liu Xiaobo” skrivit ett öppet brev till Kinas president Hu Jintao där man kräver att den olagligt fängslade litteraturkritikern och organisatören bakom Charter 08 omedelbart och villkorslöst släpps fri.

Bland de mer än 160 undertecknarna finns så prominenta namn som författarna Salman Rushdie och Umberto Eco och Nobelprisvinnarna i litteratur, Nadine Gordimer, Wole Soyinka och Seamus Heaney. Dessutom finns ett stort antal Kinaexperter från utlandet, men även från Hongkong, samt flera människorättsaktivister, däribland styrelsen i internationella PEN. New York Times noterade att även ett flertal utländska Kinakännare som vanligen brukar ligga lågt i politiska spörsmål för att inte riskera att inte få resa till Kina har skrivit under. 

Som Epoch Times tidigare rapporterat så greps Liu Xiaobo den 8 december, i samband med att man förberedde publiceringen av demokratimanifestet Charter 08. I det öppna brevet konstateras att inget skäl getts för gripandet och att hans anhöriga inte informerats om orsaken eller var man fört Liu, vilket strider mot kinesisk lag.


Liu Xiaobo, med hustrun Liu Xia, fängslades av Kinas regim då han förberedde publiceringen av demokratimanifestet Charter 08. I det krävs omfattande reformer av Kinas styrelseskick. (Foto: AFP/arkiv)

Liu Xiaobo, med hustrun Liu Xia, fängslades av Kinas regim då han förberedde publiceringen av demokratimanifestet Charter 08. I det krävs omfattande reformer av Kinas styrelseskick. (Foto: AFP/arkiv)

De undertecknande uppmanar president Hu Jintao att leva upp till den rättssäkerhet som Kinas regim ofta hävdar att man arbetar för. Man konstaterar även: ”Lius aktiviteter har alltid varit fredliga och laglydiga. Trots att han två gånger godtyckligt hållits fängslad i flera år för att ha skrivit artiklar som kritiserar regeringen har han aldrig fällts för något brott.”

Fallet med Liu Xiaobo håller på att utvecklas till en pinsam historia för kommunistregimen, en kort tid efter att den tillika fängslade aktivisten Hu Jia belönats med Sacharovpriset. Tonen var också irriterad i ett uttalande från det kinesiska utrikesministeriet som citerades av Reuters. Talesmannen Qin Gang betonade att rättssäkerhet råder i Kina och att ”Kina motsätter sig all utländsk inblandning legitimerad av så kallade ”mänskliga rättigheter” i dess inre angelägenheter.

Brevet i sin helhet ligger uppe på Human Rights Watchs hemsida och kan läsas här:
http://www.hrw.org/en/news/2008/12/22/letter-consortium-release-liu-xiaobo-chinas-president-hu-jintao