Välkänd kinesisk nationalekonom förklarar hur världsmedia vilseletts av en diktatur
He Qinglian i sitt arbetsrum (The Epoch Times)


He Qinglian, välkänd författare och ekonom, sade i en intervju till Epoch Times att det Kinesiska kommunistpartiet (Kkp) har vilselett internationella medier med många förställningar, bland annat att den ekonomiska utvecklingen i Kina oundvikligen kommer att leda till demokrati och att internet främjar yttrandefrihet i Kina.

He Qinglian är född i Shaoyang i Hunanprovinsen. 1986 färdigställde hon en bok om Kinas sociala och ekonomiska problem efter två årtiondens reformpolitik som blev för kontroversiell för de kinesiska bokförlagen. Den publicerades med titeln ”China´s Pitfall” i Hongkong 1987. En förkortad version med titeln ”Moderniseringens fallgrop” publicerades i Beijing 1989. Boken, som hårt kritiserade de extrema orättvisorna och korruptionen i det kommunistiska Kina, var en omedelbar sensation.

Qinglian sade att Kkp fick hjälp av många utländska medier med att främja två stora ”fantasibilder” om Kina. Den första fantasibilden är att ekonomisk tillväxt i Kina kommer att skapa demokrati.

– Den nuvarande situationen i Kina bevisar att detta bara är fantasi. Den är ännu sämre än när jag var där. Myndigheterna straffar och förtrycker de socialt missgynnade som kämpar för rättigheter. Yttrandefrihet inskränks ytterligare. Myndigheternas makt är styrd av privata intressen. Deras handlande sker ”under bordet”. Lokala tjänstemän agerar mer som gängledare, sade Qinglian.

Den andra fantasibilden är att internet kommer att främja yttrandefrihet i Kina. Än idag fortsätter Kkp att arrestera folk som publicerar artiklar som är kritiska mot myndigheterna på internet.

– I början hävdade några internationella högteknologiföretag att de vill hjälpa Kina med att etablera ett internet som inte är kontrollerat av myndigheterna. Men de gav upp sina ursprungliga löften när förtjänster frestade. Deras teknologi hjälpte Kkp att etablera det mest omfattande system för övervakning och kontroll av internet, den så kallade gyllene skölden.

He Qingling talade om utländska mediers roll i skapandet av fantasibilder. Många stora medieföretag har betraktat den kinesiska marknaden som en enorm marknad för media. De vill komma åt den stora marknaden. Det ena efter det andra stora medieföretaget siktade på Kina. Medias rapporter gav intrycket att Kina är blomstrande och fullt av hopp, fastän den kinesiska regimen aldrig har lovat något.

Den 2 augusti 2005 utfärdade det kinesiska kulturdepartementet, press- och publikationsmyndigheten och fyra andra organ ett gemensamt meddelade om en ny lag om reglering och kontroll av import och export av kulturprodukter. Lagstiftningen krossade västerländska mediers dröm om den stora kinesiska marknaden.

Kinesiska myndighet har aldrig officiellt deklarerat någon avsikt att öppna upp mediemarknaden. Nu har de uttalat betydelsen av ökad kontroll.

– Flera standarder kommer aldrig att ändras. Media borde vara språkrör för partiet. Partiet borde administrera mediepersonal och medieorganisationer, och media är fortfarande ansvariga för att styra allmänhetens åsikter i rätt riktning, sade Xu Guangchun, vicedirektör på den statliga myndigheten för radio, film och TV i ett offentligt uttalande i juli 2003.

He Qinglian är inte emot utländska medier som söker sig till den kinesiska marknaden. Hon ogillar att de gav upp tryckfriheten för att tillmötesgå en diktaturs politiska krav i utbyte mot förtjänster. Dessa medier böjde sig för en diktatur men misslyckades till slut, vilket beror på att de inte förstår mediebranschen i Kina, enligt Qinglian. När det gäller media i Kina är politiken det viktigaste – inte kapitalet.

Qinglian sade att den kinesiska regimens attityd gentemot utländska medier liknar en berättelse om en lantbrukare och en åsna. För att få åsnan att gå snabbare viftar han med en grästuss framför åsnas mule. Kommunistregimen har spelat rollen som lantbrukare, utländska medier har varit villiga åsnor. Gräset var den falska antydan om att tillåta medieföretagen att komma in på den kinesiska marknaden. Envåldshärskaren har visat människorna i världen att friheten, demokratin och sanningen bara är en förklädnad för deras verkliga begär – vinster.

När den kinesiske ledaren Hu Jintao besökte USA i april tonade de flesta stora medier ned bevakningen. Dessa medier har tidigare varit lyriska när det gällt att lovorda den kinesiska regimen. De var inte motiverade längre eftersom regimen har stängt deras möjligheter att tjäna pengar på den kinesiska marknaden, sade Qinglian.

He Qinglian tror att demokratin kommer att bli verklighet i Kina, men inte idag. Föreställningen om en växande medelklass i Kina, teorin om att ekonomisk utveckling oundvikligen kommer att få till stånd ett demokratiskt system, och idén om att internet kan användas till att främja pressfrihet i Kina, är allt fabricerat av den kinesiska regimen, och annonserat till det internationella samfundet och kineserna runt om i världen.

[Översatt och redigerat av Epoch Time Sverige]Original kinesiska artikel:
http://epochtimes.com/gb/5/10/24/n1095787.htm