Välj bort kinesiska varor, skapa förändring


Hur mycket kan du förändra världen genom dina konsumentval? Det är en högintressant fråga. Speciellt sedan Kina blivit ”världens verkstad” och den kinesiska regimen samtidigt står för det grövsta människorättsbrotten i modern tid.

Det i särklass värsta, som kommit till allmän kännedom, är den organtransplantationsmarknad som pågår sedan några år. Organ skärs ut på levande samvetsfångar, mestadels Falun Gong-utövare, och säljs sedan dyrt till både utländska och inhemska ”kunder”.

De senaste åren har tusentals människor dödats på det här brutala sättet. När företag etablerar sig i Kina bidrar de, vetande eller ovetande, till att förse den kinesiska regimen med kapital, som i sin tur används till bland annat ovanstående ”verksamheter”. Kanske tycker du att små handlingar, som att sluta köpa kinaproducerade varor, inte bidrar till någon förändring av världens orättvisor.

Visst kan små handlingar kännas som frustrerande, omärkbara bidrag och inte ens i närheten av en rättvis värld, men för mig är det inget skäl för att låta bli. Produkter från Kina är oftast mycket billiga, det är frestande att välja dessa framför de som är producerade i andra länder och dyrare. Självklart, det kostar några kronor extra, men när jag vet att det bidrar till att den kinesiska regimen får mindre pengar att utföra omänskliga handlingar med, känns valet självklart och enkelt.

Enkelt att säga om man har en hög inkomst, säger säkert någon, men som ensamstående småbarnsmamma utan stora inkomster har jag ändå valt att inte köpa kinesiska produkter. Jag vill inte moralisera och är medveten om att vi är fria att göra våra egna val, men vi får inte glömma vårt ansvar för de konsekvenser våra handlingar får, direkt och indirekt, för andra människor.

Vi, du och jag, kan i vardagen använda vår konsumentmakt, välja bort kinaproducerade varor, ett enkelt sätt att gå från tanke till handling och skapa förändring till en mänskligare värld.