Våldtäktsfall avslöjar dilemma för den kinesiska regimen


Ett våldtäktsfall i Kina nyligen illustrerar det dilemma som det kinesiska kommunistpartiet står inför på grund av ilska som fötts ur partiets korruption och vanstyre.

Den 10 maj begav sig tre lokala KKP-tjänstemän, Deng Guida, Deng Zhongjia, and Huang Dezhi, till en restaurang i staden Badong i Hubeiprovinsen på jakt efter sex efter att ha ätit och druckit. En servitris vid namn Deng Yujiao vägrade gå med på deras krav om ”specialtjänster”, varpå de tvingade sig på henne.

Enligt hennes advokat blev hon våldtagen, möjligen av flera personer. Hon gjorde motstånd och högg en av de tre tjänstemännen flera gånger med en fruktkniv. Deng Guida dog på väg till sjukhuset.

När denna händelse blev känd stod det kinesiska folket upp vid servitrisen Yujiaos sida. 92 procent av insändarna på ett Internetforum stödde henne, medan endast ett fåtal sympatiserade med den döde tjänstemannen. Fallet tilldrog sig också stor uppmärksamhet från internationell media.

Icke desto mindre häktade polisen omedelbart Yujiao på ett psykiatriskt sjukhus som polisen kontrollerar. Det rapporteras att Yujiao på sjukhuset sade att polisen hotade henne och sade till henne att hon skulle kunna ”undvika dödsstraff” om hon medgav att hon hade psykiska problem. Polisen sade att detta skulle ”ge en utväg åt regeringen”.

Förra fredagen utfärdade Folkrepubliken Kinas statsråd tydliga instruktioner i fallet: ”Alla webbsidor ska lugna ner sin rapportering av Deng Yujiaos fall.” Rådet gav också order om att fallet inte skulle behandlas som huvudnyhet. Det skulle anses obetydligt och rapporteringen på nätet skulle vara starkt begränsad.

Rådet stipulerade särskilt
att, ”skadande information som på ett illvilligt sätt attackerar KKP och regeringen, attackerar rättssystemet eller förespråkar demokrati och mänskliga rättigheter måste raderas med fast beslutsamhet!”

Hur ett så ordinärt kriminalfall kan bli så komplicerat är svårt att förstå. Inte bara drar det till sig intensiv mediauppmärksamhet och starkt stöd för det misstänkta offret Deng Yujiao från hela landet, utan tvingar också fram order från Folkrepubliken Kinas statsråd. Och även om Deng Yujiao misstänks för mord, varför skulle man tvinga henne att erkänna att hon har psykiska problem för att ”ge en utväg åt regeringen”.

Deng Yujiao, det misstänkta offret, och Deng Guida, den misstänkte förövaren, är inte längre två individer. Deng Yujiao har blivit en representant för vanliga människor som är rasande över KKP:s korruption och förolämpningar. Deng Guida har blivit representant för kommunistregimen.

När vanliga människor söker rättvisa för Deng Yujiao så söker de rättvisa för sig själva. När KKP ser människors ilska vet partiet att ilskan inte riktas mot Deng Guida som individ. Man vet att ilskan riktas mot alla KKP-tjänstemän som är som Deng Guida.

Den 28 juni 2008 samlades mer än 10 000 människor i Weng’An, en liten stad i Guizhouprovinsen, och polisstationen sattes i brand. Polisen skingrade massan med hjälp av en pansarbil. Tre personer dödades, 150 människor skadades och 300 personer greps.

En våldtäkt och möjligen mord utlöste protesten. En flicka vid namn Li Shufen, elev på den lokala mellanstadieskolan, hade våldtagits och sedan drunknat. Huruvida hennes död var självmord eller mord är inte klart. Personer med kopplingar till lokala KKP-tjänstemän var inblandade.

Flickans farbror, Li Xiuzhong, som var lärare på skolan, gick till polisen för att få hjälp. Polisen ignorerade honom trots att Li Xiuzhong försökte argumentera med dem. Precis efter att han lämnat polisstationen började ett antal människor misshandla honom. Han bröt ett ben och hamnade på sjukhus. 10 000 personer samlades vid skolan där Li Xiuzhong undervisade och gick till polisstationen för att protestera. Några människor satte eld på byggnaden.

Den 3 juli summerade Shi Zongyuan, chefen för KKP:s kommitté i Guizhouprovinsen, händelsen på följande sätt: ”Den verkliga orsaken i det här fallet, även om det faktiska, direkta skälet är argumentationen kring flickans dödsfall, är att den lokala regeringen har skadat folkets intressen så ofta under processen med malmbrytning, emigrantbosättningar och rivning av människors bostäder … När konfrontationen inträffade gjorde vissa tjänstemän ingenting utan drev helt enkelt polisen till frontlinjen. Det här fallet tycks vara en tillfällighet, men det var tvunget att inträffa. Det var bara en tidsfråga.” 

KKP-tjänstemännen vet klart och tydligt att om Deng Yujiao bedöms ha agerat i självförsvar och anses oskyldig, så sträcker sig den domen bortom hennes egen situation. En sådan dom skulle rättmätiga folk att göra motstånd eller revolution när de utsätts för övergrepp av partitjänstemän. Dessutom skulle domen vara en tydlig signal att om folk står enade och kämpar hårt så får de vad de vill ha.

Å ena sidan fruktar KKP-tjänstemännen att om KKP kompromissar så kommer folk att kräva mänskliga rättigheter och demokrati. Dessutom kan en regim bara existera med anhängare. Eftersom vanliga människor är arga på regimen kan korrupta tjänstemän som Deng Guida bli regimens enda fundament. Regimen har helt enkelt inte råd att förlora sådana anhängare genom att gå emot Deng Guida. Och om Kina verkligen får demokrati kommer majoriteten av KKP:s tjänstemän att ställas inför rätta. 

Om KKP ignorerar folkets ilska kommer å andra sidan missnöjet bara att öka. Det är anledningen till att KKP försöker hitta en tredje väg. Det är därför polisen i Badong vill hävda att Deng Yujiao har psykiska problem.

När fler och fler människor ifrågasätter anklagelsen att Yujiao skulle ha psykiska problem kommer KKP sannolikt att gå tillbaka till striktare metoder. Man kommer att döma Deng Yujiao till fängelse av rädsla för att en kompromiss skulle få människor att göra Deng Yujiao till förebild.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17310/