Våldtäkt i Kongo kan innebära dödsdom för offren
Kvinnor våldtas dagligen i Demokratiska republiken Kongo och Sudan. Att bli våldtagen av en HIV-smittad soldat kan innebära en dödsdom för den drabbade kvinnan. (Foto: Marc Hoffer/AFP/Getty Images)


Våldtäkt är ett vapen i konflikter världen över, som orsakar kvinnor mycket lidande. En stor andel av de kvinnor som våldtas blir smittade med sexuellt överförbara sjukdomar, såsom hiv. I Demokratiska republiken Kongo har det varit nära nog konstanta inbördeskonflikter och bristen på mediciner och grundläggande hälsovård är stor, framför allt på landsbygden. Som en följd har det praktiskt taget blivit en dödsdom för många kvinnor att drabbas av hiv-smitta.

Våldtäkter sker i stor omfattning i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och Sudan. I DRK lever mer än tre miljoner personer på flykt och våldtäktsoffren räknas i tiotusentals. Enligt vissa beräkningar är uppemot 60 procent av de stridande i DRK smittade av hiv och smittar kvinnorna de våldtar med infektionen.

– Våldtäkt är en motor för hiv-infektioner, säger Anne-Christine d’Adesky, vd för Women’s Equity in Access to Care and Treatment.

I Uganda har soldater
från Lord’s Resistance Army (Herrens motståndsarmé) våldtagit och skadat kvinnor i kampen för att ersätta landets regim. Trots att fientligheterna avstannat är situationen i landet fortsatt svår.

– Det fruktansvärda våldet under de många åren av konflikter i norra Uganda fortsätter att driva på diskriminering av kvinnor och flickor i området idag, säger Godfrey Odongo, Amnesty Internationals undersökare i Kampala

Även om våldtäkterna har minskat i Rwanda uppger människorättsaktivister i Sudan och Demokratiska republiken Kongo att treåriga flickor våldtas med knivar, käppar och skjutvapen. I DRK har gruppvåldtäkterna blivit så vanliga att tusentals kvinnor lider av vaginala fistlar, vilket medför att de inte kan styra kroppsfunktioner och får livslånga hälsoproblem.

Våldtäkter utförs ofta offentligt, med män och barn som vittnen, i syfte att förnedra kvinnorna, deras familjer och samhällen. Det är ett brutalt sätt att visa dominans över kvinnorna och deras familjer.

Det finns många andra konsekvenser av våldtäkterna, vid sidan av det uppenbara fysiska och psykiska våld som övergreppen innebär, liksom risken att drabbas av hiv-infektion. Många kvinnor blir gravida efter att ha blivit våldtagna. I många fall blir kvinnorna dödade av gärningsmännen när de är klara. En stor andel av dem som överlever tvingas bli sexslavar.

Många män upplever våldtäkten av sin hustru som en förnedring inta bara av dem själva utan även av deras stam och etniska eller religiösa grupp. Många makar och gemenskaper har förskjutit våldtäktsoffer och även sina barn. Efter att ha utsatts för våldtäktens brutalitet och dess psykologiska och fysiologiska följder upplever de drabbade att de förnekas de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.

Många män i patriarkala samhällen förskjuter sina våldtagna hustrur, mödrar eller döttrar, även om dessa inte blivit gravida.

Är det då möjligt att göra något åt problemet, som orsakar kvinnor så mycket skada? Många hjälporganisationer arbetar med våldtäktsoffer, och försöker få dem tillbaka till samhällsgemenskapen, trots det starka sociala stigma som drabbat dem. Men dessa insatser behöver stödjas av andra åtgärder.

Det är nödvändigt att göra utbildningsinsatser mot män inom militären, för att göra dem medvetna om vilka konsekvenser deras övergrepp får för kvinnorna, och om vikten av att stoppa den typen av våld.

– Efter att ha intervjuat hundratals män tror jag faktiskt att det är möjligt, sade Zainab Salbi, grundare av Women for Women International i en tv-intervju.

Samtidigt är det angeläget att identifiera och straffa förövarna.

– Det är av största vikt att Demokratiska republiken Kongo fortsätter ansträngningarna med att bekämpa straffriheten, sade FN:s säkerhetsråd i ett uttalande efter en massvåldtäkt av mer än 200 kvinnor och barn i Kongo, utförda av rebeller från Rwanda och Kongo.

Våldtäkter av kvinnor i samband med konflikter, särskilt nu i Demokratiska republiken Kongo, och dess inverkan på spridandet av hiv och aids, har varit ett av senare tiders mest förbisedda områdena för ingripande. Det är dags att lyfta fram denna kunskap och förbättra situationen, som har så förödande konsekvenser för kvinnors liv och välmående.

César Chelala är internationell konsult i frågor om allmän hälsa, och har fått utmärkelser som författare i människorättsfrågor. Han har skrivit: “AIDS: A Modern Epidemic,” som ges ut av Pan American Health Organization.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43578/