Valdeshalvöns spännande natur
Vilken utsikt! Valdeshalvöns vindformade kustklippor.


När man blickar ut över det gåtfulla vatten som omger Valdeshalvön i Argentina ser man en enastående vy. Landskapet ger ett levande intryck och väcker känslan av att befinna sig i en dröm.

I södra Argentina ligger området Patagonien som rymmer provinsen Chubut. I Chubut finns ovärderliga naturrikedomar, precis som den ovan nämnda halvön vilket gör det till ett förstklassig region för utveckling av turismen.

Valdeshalvön är 96 kilometer bred och 60 kilometer lång, och belägen på ungefär 42 grader latitud syd och 64 grader longitud väst. Kusten har formats likt en gigantisk svamp – och förenas med Chubutprovinsens inland genom Carlos Ameghino Isthmus. Dessa landområden har ett oregelbundet klipplandskap vilket gör det möjligt för åskådaren att beundra vattnet från ovan.

Utsikten imponerar

En panoramautsikt av ojämförlig naturlig skönhet kan man hitta i det klara, vidsträckta slättlandet, vilket bildar delar av den patagoniska platån. Det är en upphöjning i terrängen som har mjuka vågformationer och landskapet som sträcker sig långt mot öst ser ut att sakta ha formats av en konstant omväxling av vatten och vind.

På grund av Valdeshalvöns form tillsammans med havsbukterna San Jose och Gulf Nuevo, finns det ett stort område med mycket djupt vatten vilket gav upphov till de enda naturliga hamnarna i södra Argentina: Puerto Madryn och Gulf Nuevo.

På den här delen av halvön har Chubutprovinsen ett kallt och torrt klimat med höga vindhastigheter som blåser åt sydväst och nordväst. Sommartid ligger temperaturen på 38°C och vintrarna nära 0°C.

Landskapet karaktäriseras övervägande av det patagoniska stepplandskapet, vilken består av en stor mängd tjocka, taggiga buskar som trivs i regionens torka (omkring 250 mm regn per år). Tack vare detta är det lätt att hitta småväxt vegetation med små löv som anpassats till det torra landskapet.

Stora gäster

I vattnet som omger Peninsula Valdes återfinns ett enormt däggdjur, som färdas till dessa kuster under vintermånaderna juni och juli för att föda och låta sina avkommor växa upp för att senare återvända med dem till det kalla havet i syd. Den är uppskattningsvis 15 meter lång och väger 60 ton. Den har hår som växer på tänderna för kunna äta lättare; har skaldjur och koraller på huvudet, är mycket vacker och känd för att dra sig tillbaka när den blir angripen. Den har blivit ett naturmonument och heter sydlig rätval. 

På Valdeshalvön finns också naturreservatet Punto Norte långt ut i nordväst och Punto Delgada i sydväst.

Under våren mellan september till november har naturreservatet Punto Norde ett mycket viktig inhägnat område för sjöelefanter, vilka skyddas av Chubuts turistbyrå. De återfinns också i Punto Delgada och Caleta Valdès – och var en gång en viktig symbol för fiskarna.

Fågelparadis, sjölejon och pingviner

Fåglarna i Peninsula Valdes håller vakt om sin ledarställning på ön Isla de los Pajaros. Detta är en verligt naturlig miljö för fåglar, här återfinns hundratals gaviotas (fiskmåsar) gaviotines, cormoranes y biguás (regionala fåglar).

Samtidigt finns det sjölejon vid halvön som skapat sig en naturlig miljö tillsammans med pingviner som gett upphov till “pingüinera” kallad Punta Tombo. Under decembermånaden lockar Peninsula Valdes till sig många sjölejon som lever nästan hela sitt liv i vattnet – de kommer fram vid den här tiden i stora grupper för fortplanta sig.

Vattnet besöks dessutom av delfiner som tillsammans med rätvalen karaktäriserar det argentinska havet.

Hur man tar sig till Valdeshalvön

Från Buenos Aires kan man ta motorvägen, Route 3, vilken leder till motorvägarna, Routes 47, 52, 2 och 42, från vilka man kan nå Puerto Piramides, Punta Norte, Punta Delgada and Puerto Madryn.

Om du bestämmer dig för att resa till Valdeshalvön för att fiska eller dyka i dessa vatten, åk inte därifrån utan att ha besökt turiststaden Puerto Piramides där du kan hitta en idealisk viloplats vilket ger dig en trivsam resa genom området.

Den här stadens namn har sitt ursprung från en topografisk formation som skapats av vinden. Kustlinjen liknar till sin form en pyramid. Den kännetecknas främst av turistaktiviteter som hör ihop med att rätvalen visar sig. Staden har även turistinfrastruktur med hotell, duschar, transporter och restauranger.

Översatt från engelska.


Turister tittar på sydliga rätvalar i Puerto Piramides,  Peninsula Valdes, i den argentinska provinsen Chubut. (Foto: AFP/Juan Mabromata)

Turister tittar på sydliga rätvalar i Puerto Piramides, Peninsula Valdes, i den argentinska provinsen Chubut. (Foto: AFP/Juan Mabromata)


Valen visar sin stjärtfena i nära Puerto Piramides, Peninsula Valdez. (Foto: AFP/Juan Mabromata)

Valen visar sin stjärtfena i nära Puerto Piramides, Peninsula Valdez. (Foto: AFP/Juan Mabromata)


Puerto Piramides, där du kan hitta en idealisk viloplats.

Puerto Piramides, där du kan hitta en idealisk viloplats.


Elefantsälar kommer för att fortplanta sig i Peninsulan.

Elefantsälar kommer för att fortplanta sig i Peninsulan.