Valde bort Utrikesutskottets Kinaresa i protest
Miljöpartiets riksdagsledamot i Utrikesutskottet, Bodil Ceballos. (Foto: Fredrik Hjerling)


Bodil Ceballos från Gävle är jurist och Miljöpartiets riksdagsledamot i utrikesutskottet sedan 2006. Hon är även suppleant i EU-nämnden och i socialförsäkringsutskottet.

Ceballos påtalar att Kina är det land i världen där flest avrättningar sker, och att Miljöpartiet har genomfört många protester och trycker på regeringen i frågan. De driver också på frågor om rätt till självbestämmande för minoritetsgrupper och poängterar att det är viktigt att lyssna till vad minoriteterna faktiskt vill. Hon nämner som exempel uighurerna och människor som är av en annan politisk uppfattning.

– Vi driver på människorättsfrågor i vilket land det än är – alla bör trycka på för mänskliga rättigheter. När vi träffar kinesiska företrädare, tar emot besökare i riksdagen och så vidare, ska vi alltid ta upp de här frågorna, säger Ceballos.

Syftet, menar hon, är att den kinesiska regimen ska börja respektera de mänskliga rättigheterna, att de hela tiden ska påminnas.

– Förra året gjorde utrikesutskottet en Kinaresa men jag valde att inte åka dit, utan åkte till Indien istället. Det var ett personligt ställningstagande. Partiet har ingen speciell hållning, men många inom partiet känner som jag.

Nu är även en diskussion gällande bistånd uppe på tapeten, berättar Ceballos. Hon säger att Kina nu köper upp stora delar av andra kontinenter och ställer lägre krav på mänskliga rättigheter i de länderna än vad till exempel länder i väst gör.

– Tidigare givare har ställt högre krav på att länderna ska ha mänskliga rättigheter i kvinnofrågor och så vidare, nu är de här länderna mindre beroende av oss och det blir en förskjutning när det gäller de mänskliga rättigheterna. I Afrika till exempel, har det visat sig ett bakslag när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. När man besöker afrikanska länder och pratar med deras företrädare är många lite oroliga över utvecklingen, säger Bodil Ceballos.

Hon nämner även problematiken med att kinesiska varor ofta inte har tillverkats på ett schysst sätt, men att många håller tyst om saken på grund av ekonomiska vinningar.

Hon hoppas dock att Kina kommer att bli mer medgörliga och kommer att känna större behov av att tillmötesgå andra länders krav och önskemål nu när de har ögonen på sig.