Valda uttalanden om utträde ur det Kinesiska kommunistpartiet den 8 maj
"Hoppa av det Kinesiska kommunistpartiet", betyder de kinesiska tecknen. (Foto: The Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnar det Kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en webbsida knuten till den kinesiska versionen av The Epoch Times, Dajiyuan. Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, började i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en redaktionell serie som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Det kinesiska folket vänder kommunistpartiet ryggen, väljer samvete över bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Här presenteras ett urval av redigerade Tuidang- (”lämna partiet-”) uttalanden som gjorts av kinesiska medborgare den 6-8 maj 2013.

Lämnar Kinesiska kommunistpartiet och alla dess underorganisationer

Vi måste inte bara lämna partiet och alla dess underorganisationer utan också undergräva, begrava, upplösa och eliminera det. Det onda partiet bör inte få existera här på jorden. Dagen då det kinesiska folket vaknar upp är dagen då det är slut med det.

Sun Gaiwei, Sun Jinmin, Zhou Chun

4 maj 2013

Lämnar Kommunistiska ungdomsförbundet och Unga pionjärerna

Alla i Kina väntar på att partiet ska förstöras; vi vet inte bara hur vi ska gå tillväga. Vi har länge väntat på att lämna partiet eftersom det är ett ont väsen. Vi tillkännager högtidligen att vi lämnar Kommunistiska ungdomsförbundet och Unga pionjärerna.

Li Xiaofang, Yang Zaisheng, Wang Shuntian och tre personer till

4 maj 2013

5-4-2-13, 17:29

Lämnar partiet och dess underorganisationer

Efter att vi fått vetskap om partiets onda natur blev vi arga. Vi hur blivit lurade av partiet i så många år; nu är vi fast beslutna att lämna Kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Vi vill inte ha någonting med det att göra.

Li Fangrong och Yang Rui

4 maj 2013

Lämnar de Unga pionjärerna och ungdomsförbundet

Partiet har gjort alldeles för många dåliga saker genom dess historia och har skadat många. Det bryr sig inte om folket och bryr sig endast om sina egna intressen. Härmed tillkännager jag att jag hoppar av Unga pionjärer och jag är inte längre en del av detta onda väsen.

Xu Zhili

5 maj 2013

Lämnar Kommunistiska ungdomsförbundet och Unga pionjärerna

I Kina känner alla till partiets vilseledande knep. Allt som sägs i tv och radio är lögner för att förblinda människorna. Jag är glad att jag har fått vetskap om vad partiet verkligen är. Här tillkännager jag att jag lämnar Kommunistiska ungdomsförbundet och Unga pionjärerna.

Jiejing

6 maj 2013

Lämnar partiet, Kommunistiska ungdomsförbundet och Unga pionjärerna

Jag arbetade tidigare inom den militära narkotikaavdelningen i Yunnan i nio år. Jag skadade en drogmissbrukare när jag sattes på ett fall eftersom han angrep mig verbalt, vilket ledde till att jag fick sitta fyra år i fängelse. Jag protesterade när jag torterades i fängelset, varpå man uteslöt mig ur partiet. En gång när jag tjänstgjorde i Harbin tvångsmatade jag Falun Dafa-utövare som hungerstrejkade. Jag höll ner dem samtidigt som läkare tvångsmatade dem. De var alla goda människor som utövar Sanning-Godhet-Tålamod, och det onda partiet torterade brutalt dessa människor. Härmed tillkännager jag att jag lämnar partiet och dess underorganisationer.

”Uppvaknande”

6 maj 2013

Lämnar partiet och dess underorganisationer

Jag är polis och jag tror på att det finns gudar. Jag tror på att gott belönas och ont bestraffas. Jag vill hoppa av partiet och dess underorganisationer.

”Tro alltid på gud”

6 maj 2012

Att se partiets verkliga onda ansikte

Partitjänstemännens korruption, regimens brutalitet, förtrycket och hur folket har slaktats – allt detta har fått mig att inse partiets verkliga onda ansikte. Innan gudarna eliminerar partiet tillkännager jag att jag lämnar alla partiets organisationer som jag har gått med i så att jag kan känna mig trygg.

Ji Fuquan, Peking, Kina

8 maj 2013

Lämnar partiet

Jag arbetade tidigare i Peking och visste mycket väl hur Falun Gong-utövare torterades i fängelser. En vän till mig berättade hur brutala fängelsevakterna var mot utövare. Trots detta förblev dessa utövare fridfulla och goda. Jag blev verkligen berörd. Jag åkte till Frankfurt i Tyskland och fick veta sanningen om förföljelsen från lokala [Falun Gong-] utövare. Jag bestämde mig för att lämna partiet.

Zhao Shanyuan

8 maj 2013

Tillkännagivande

Jag har länge ogillat det nuvarande samhället. Folket tillåts inte att tala fritt och tvingas att bara följa order; kommunistpartiet bestämmer allting. Ändå hävdar partiet fortfarande att dess politik följer folkets vilja. Partiet kommer inte bestå länge till, och jag vill lämna det.

Li Qiwei

8 maj 2013

Lämnar Kommunistiska ungdomsförbundet och Unga pionjärerna

Jag förstod inte varför jag behövde tillkännage att jag hoppar av partiets underorganisationer när jag inte längre betalar några avgifter eller deltar i ungdomsförbundets möten, tills jag pratade med en Falun Gong-utövare. Den här formaliteten är av stor vikt. Man måste ta ansvar för de saker som man har gjort i livet, framför allt de saker som man svor på sitt eget liv. Nu har jag insett att jag måste göra ett eget val, och kommer inte att tveka. Jag hoppar av Kommunistiska ungdomsförbundet och Unga pionjärerna.

Liu Yuan

8 maj 2013

Översatt av Hsin-Yi Lin. Skriven på engelska av Arleen Richards.

Översatt från engelska