Valda Tuidang-uttalanden 6 september 2012
De kinesiska tecknen betyder "Lämna det kinesiska kommunistpartiet”. (Foto: Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnat det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en sajt knuten till den kinesiska upplagan av Epoch Times, Dajiyuan.

Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet och som kallas ”Tuidang” på kinesiska, startade i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Kineser vänder kommunistpartiet ryggen, och väljer samvete framför bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Här presenteras ett urval av redigerade Tuidang-uttalanden som lämnats av kineser den 6 september.

Jag meddelar mitt utträde ur partiet och dess underorganisationer

Jag meddelar att jag träder ur det Kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Jag tycker att partiet är omänskligt. Det förföljde studenter under 4 juni-massakern, det förföljer Falun Gong-utövare och det river ned folks hem. Överallt finns det dåligt konstruerade infrastrukturer: snabbtåg, motorvägar, viadukter, hus, skolor och så vidare. Tjänstemän, vare sig de är högt eller lågt rankade, är alla korrupta. Till och med byledare roffar åt sig för egen vinning… Det gör mig oerhört besviken och sorgsen. Därför förkunnar jag högtidligt: Jag träder ur Ungdomsförbundet och Unga pionjärer och jag kommer att bli en ny människa.

Sun Huifang
Shuyang, Jiangsuprovinsen
6 september 2012

Uttalande om utträde ur partiet

Jag gick med i det kinesiska kommunistpartiet när jag studerade på universitetet. Vid den tiden var mitt sinne ganska enkelt och jag fick regelbundet hjärntvättsutbildning som medlem i partiet. Men under de senaste åren har jag sett och hört så mycket att jag har blivit besviken. Jag var också chockerad av informationen som fanns på förbjudna webbsidor och har hela tiden läst information på Epoch Times Tuidang-webbsida. Det är tur för oss att det finns en sådan plattform som hjälper folk att befria deras hjärtan och lätta på deras tankar! Härmed meddelar jag att jag träder ur det kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer!

Jag hoppas att ert ädla uppdrag fortsätter och jag hoppas att jag under min livstid får uppleva ett fritt och demokratiskt Kina!

Enlightened Xiao Guang
Shanxi, Kina
6 september 2012

Hoppar av partiet, Ungdomsförbundet och Unga pionjärer

Mitt namn är Xiao Guo. När jag började arbeta kände jag att kommunistpartiet var något man kunde lita på så jag gick med i det. Efter att jag arbetat ett tag märkte jag emellertid att partiet var helt tvärtemot vad det säger. Jag kände frustration och hade tankar på att träda ur. Senare genom samtal och tankar med vänner förstod jag gradvis att partiet inte bara är dåligt utan extremt dåligt. För min framtids skull och för att fortare upplösa det onda partiet, förkunnar jag mitt utträde ur det Kinesiska kommunistpartiet, Ungdomsförbundet och Unga pionjärer.

Xiao Guo
Fastlandskina
6 september 2012

Uttalande om utträde ur Ungdomsförbundet och Unga pionjärer

Vi är inte medlemmar i det Kinesiska kommunistpartiet. Men likt majoriteten av våra vänner gick vi med i Ungdomsförbundet och Unga pionjärer. När vi gick i skolan tvingade man på oss ologiska teorier som avviker från verkligheten och mänsklighet. Under årens lopp har folk blivit alltmer besvikna på grund av regimens handlingar. Vi har gradvist insett partiets sanna natur. Vi förkunnar här att vi träder ur alla relaterade organisationer till partiet. Vi hoppas att frihetens dag kommer så fort som möjligt.

Li Yunzhi
Xu Wen
Wei Jinjin
6 september 2012

Översatt från engelska