Våld och spioneri i New York, Del 2
Volontärer vid servicecentret för utträde ur KKP utanför biblioteket i Flushing, New York. (Foto: Li Jia/The Epoch Times)


Händelserna i Flushing började då en grupp om hundratals kineser omringade och gick till angrepp mot de Falun Gong-utövare som är Tuidang-centrets (tuidang är kinesiska för ”lämna partiet”) volontärer. Dessa höll en manifestation för att uppmärksamma att 36 miljoner kineser hade skrivit under på att de tar avstånd från det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess anslutna organisationer.

Videoupptagningar av händelserna som pågick i många dagar, visar att några av kineserna i gruppen attackerade Falun Gong-utövarna fysiskt. Andra kastade ägg eller andra saker, de spottade på och hotade Falun Gong-utövarna till livet. Det organiserade våldet mot manifestationen var det första i sitt slag under de fyra åren som gått sedan Tuidang-centret öppnade sitt kontor i Flushing.

Gruppen agerade på ett mycket organiserat sätt. En del av dess deltagare delade ut drycker och kommunistflaggor och åtskilliga vittnen hävdar att de erbjöds kontanter för att deltaga i attackerna. Den 25 juni berättade Mao Yang, en boende i Flushing, för Epoch Times att han erbjudits 90 dollar för att göra dåliga saker mot Falun Gong-utövare.

KKP:s medier rapporterar normalt sett inte om Tuidang-centrets aktiviteter av rädsla för att kineserna i Kina ska få reda på det. Den här dagen hade dock alla medier som KKP kontrollerar, inräknat CCTV, kommit för att dokumentera manifestationen och var på plats för att rapportera när attackerna började. Omedelbart efter händelsen publicerades rapporter och sändes till Kina och till utlandskinesiska områden, med förvrängda versioner av det inträffade.

Den centrala, fabricerade lögnen i de KKP-kontrollerade medierna var att scenariot i Flushing uppstod när ”Falun Gong-utövare försökte att hindra pengainsamlingen till jordbävningsoffren i Sichuan”. I rapporterna hävdades att Falun Gong-utövare ”inte bryr sig om jordbävningsoffren i Sichuan” och att de ”inte älskar Kina”.

Liknande attacker och lögner har fortsatt att utspela sig i Flushing. Då åtskilliga av angriparna har gripits har gruppen bytt taktik från fysiska trakasserier till verbalt baktal. De har även börjat att dela ut hatpropaganda mot Falun Gong i hela Flushing. I Nio Kommentarer står det: ”När våld blir otillräckligt för att upprätthålla kontrollen tillgriper KKP bedrägeri och lögner, vilket tjänar till att rättfärdiga och maskera våldsstyret”.

Gruppen har ställt upp två bord i Flushing, ett på Main Street och ett på Kissena Boulevard, från vilka de sprider förtalsmaterial. Åtminstone två av individerna som jobbar vid borden greps tidigare för att ha attackerat Falun Gong-utövare. Efter att borden kommit fram har minst två andra personer gripits för attacker medan de jobbade vid borden.

Den 21 maj gjorde World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) ett utredningssamtal till den kinesiska generalkonsuln i New York, Peng Keyu. På den inspelade telefonkonversationen medger Peng, och skryter om att han var involverad med gruppen som attackerade Falun Gong-utövarna i Flushing. 
– De kom över efter att de hade kämpat mot Falun Gong, jag skakade hand med dem en efter en och tackade dem, säger Peng i en översättning från inspelningen.

– Jag gick dit i förrgår och även för tre dagar sedan. Vanligtvis parkerar jag bilen långt därifrån eftersom jag måste undvika att bli sedd, sade Peng.

Enligt åklagaren Robert Gottlieb, som har följt fallet Flushing kan inspelningen av Peng som medger sin inblandning leda till att han utvisas ur USA.

– Det råder inget tvivel om saken. Den kassetten är en olaglig signal från en utländsk medborgare som konspirerar med andra individer för att få dem att sammangadda sig, och uppviglar dem att gå ut och slå människor bara för att ge uttryck för sin tro, den kassetten, att höra hans ord, det lämnar verkligen inga tvivel om hans medbrottslighet och kan absolut få honom utvisade ifall regeringen beslutar att göra så, sade Gottlieb.

Efter att attackerna börjat i Flushing har offren åtskilliga gånger försökt att få träffa de lokala representanterna, fullmäktigeledamoten John Liu och nationalförsamlingsmedlemmen Ellen Young, utan framgång. Senare upptäcktes att såväl Liu som Young istället hade träffat de personer som hade attackerat Falun Gong-utövarna i Flushing.

Den 29 juni publicerade China Press (Chao Bao) en artikel om ett möte mellan Young och angriparna. I artikeln fanns ett foto på Young i sitt kontor tillsammans med åtskilliga av de individer som hade gripits i samband med attackerna. Påföljande dag skulle Liu ha öppet kontor för de medborgare som ville framföra sina ärenden, står det i artikeln.

Nästa dag, den 30 juni, begav sig Epoch Times reportrar och andra medier till Lius kontor. Först höll man en presskonferens under vilken Liu upprepade gånger nekade till att han hade kännedom om våldet mot Falun Gong-utövare. De KKP-influerade medierna var också på plats, men efter att ha sett att Epoch Times och andra fria kinesiska medier var där ställde de bara frågor som inte kunde relateras till det ämne som mötet uppgetts skulle handla om, såsom transportfrågor.

Efter presskonferensen var Falun Gong-utövare på plats på Lius kontor med hopp om att få presentera sina fall och be Liu om stöd. Liu slängde dock ut Falun Gong-utövarna från kontoret och på en bandupptagning hör man honom samtidigt säga: ”Hej då! Hej då! Hej då!”.

Senare gick Falun Gong-utövarna till Ellen Youngs kontor. De frågade henne om hon tänkte fördöma attackerna mot Falun Gong-utövarna, då bytte hon samtalsämne och avledde deras frågor upprepade gånger.

Kort därpå hade John Liu ytterligare ett möte. Eftersom han uttalat att han inte kände till att det förekommit våld mot Falun Gong-utövare visade man honom en videoinspelning på attackerna. Efter att han sett videon erkände han endast att en angripare rivit ned en banderoll från ett bord, trots att en man även blev skadad då en grupp angripare attackerade honom och att ytterligare en person knuffades och attackerades av gruppen.

Den 4 juli bildade boende i Flushing en kommitté som syftade till att avsätta Liu och Young från sina positioner. ”Kommittén återkallar New Yorks fullmäktigeledamot John Liu och New Yorks nationalförsamlingsmedlem Ellen Young.” Kommittén samlade in nära 800 namnunderskrifter från boende i Flushing, vilka lämnades in till New Yorks nationalförsamling den 3 augusti.

Den 10 september rapporterade Epoch Times att rättsdepartementet påbörjat en utredning om Peng Keyu, John Liu och Ellen Young. Ännu har inga resultat presenterats.

Översättning från engelska:
http://en.epochtimes.com/n2/united-states/violence-espionage-new-york-flushing-falun-gong-6582.html