Våld och spioneri i New York, del 1
En mobb i Flushing, New York, juni 2008. (Foto: Dayin Chen/Epoch Times)


Det som vid första anblick såg ut att vara en etnisk konflikt visade sig vara organiserade attacker mot Falun Gong-utövare. Oroligheterna i New Yorks Kinakvarter Flushing har nu pågått i fem månader.

Snart efter att våldsamheterna inletts spelades Peng Keyu, den kinesiska generalkonsuln i New York, in under en telefonkonversation då han uppmuntrade och gratulerade angriparna. Även fullmäktigeledamoten John Liu och nationalförsamlingsmedlemmen Ellen Young fanns ha träffat och givit sitt stöd till dem. Idag har över 15 personer gripits och dessa händelser sker fortfarande.

Epoch Times har gjort utredning av händelserna. Ett globalt nätverk har avslöjats vilket är knutet till det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och där det framkommit att de ägnar sig åt infiltration och spioneri även utanför Kinas gränser. Såväl kinesiska konsulat och ambassader som olika kinesiska ledare och grupper är inblandade.

Händelseutvecklingen i Flushing kan spåras till den 12 maj 2008, då en jordbävning drabbade Kinas Sichuanprovins och över 80 000 människor dog. Katastrofen skakade inte bara om staden utan även KKP:s image och kinesernas patriotism.

Kort efteråt avslöjades att KKP:s tjänstemän underlåtit att utfärda varningar om jordbävningen trots att de kände till att den var nära förestående, varningar som kunde ha sparat tusentals liv. Diskussioner har även förts kring felaktigt konstruerade byggnader vilket i många fall blev den huvudsakliga orsaken till att de rasade. Kinesiska nyhetskällor visade på att det stod opåverkade, statsägda byggnader alldeles intill de rasade skolbyggnaderna.

Många kineser berördes av katastrofen och vände sig till KKP för att få svar på sina frågor. När föräldrar till elever som dött i XinJians grundskola i Dujiangyan samlades för att kräva en utredning av händelsen gick polisen emellan, de slog några och grep minst tre av dem, rapporterade Radio Free Asia den 16 juni.

Medan alltmer information nådde fram till de kinesiska områdena utomlands visade det globala Tuidang-centret, en ideell organisation som fokuserar på att hjälpa kineser att lämna KKP (Tuidang = kineseiska för ”lämna partiet”), på en stor ökning av antalet kineser som tog avstånd från KKP. Ett av centrets huvudkontor är beläget på Main Street i Flushing, New York.

Världens ögon riktades mot KKP. Jordbävningsskandalen i kombination med förtrycket av tibetaner, dåliga miljöförhållanden och till synes oräkneliga människorättskränkningar satte stor press på OS och de styrande i KKP.

Det var under dessa förhållanden som KKP plockade fram några av sina gamla trick, att fabricera lögner mot dess ”klassfiender” och skingra uppmärksamheten genom att uppvigla till hat. 2004 publicerade Epoch Times artikelserien Nio Kommentarer om Kommunistpartiet, vilken är berättelsen om KKP:s mörka historia. I Nio Kommentarer noterar artikelförfattaren: ”Närhelst kommunistpartiet står inför en viktig fråga som kräver befolkningens underkastelse använder det ”patriotism” och ”nationalism” för att mobilisera folket med kort varsel.”

I alla fall kopplade till Taiwan, Hongkong, Falun Gong, kollisionen mellan ett spionplan från USA och en kinesisk krigsjet, har KKP kombinerat skräckvälde med kollektiv hjärntvätt, och därmed försatt befolkningen i ett mentalt krigstillstånd,” står det att läsa i Nio Kommentarer. 

Att Falun Gong blev KKP:s måltavla låg nära till hands då KKP genom en massiv, sedan länge pågående propagandakampanj, redan har baktalat metoden inför kineserna.

Falun Gong, även känt som Falun Dafa, är en meditationsmetod som grundar sig i principerna sanning, godhet och tålamod. Falun Gong-utövare tror på att inte slå tillbaka när man blir slagen och på att vara vänlig och tolerant mot andra.

1999 fann regeringen att mellan 70 och 100 miljoner människor utövade Falun Gong och strax därpå bannlyste KKP övningsmetoden. Sedan påbörjades den brutala förföljelsen. De statskontrollerade medierna spred fabricerad antipropaganda om Falun Gong för att berättiga förföljelsen inför befolkningen.