Val i Haiti trots kolerakaos
En polis håller ordning när människor köar för att få de federala ID-kort som de behöver för att kunna rösta den 28 november i Port-au-Prince, Haiti. Haiti har drabbats av en koleraepidemi och en del befarar våldsamheter i samband med det kommande valet. Nitton kandidater ställer upp i presidentvalet, av vilka fyra är kvinnor som vill ha valet uppskjutet (Foto: Joe Raedle/Getty Images)


Det kontroversiella allmänna valet i Haiti ser ut att ske denna söndag, trots krav på att det skjuts upp och trots att en våldsvåg tornar upp sig över landet.

Bara några dagar innan valet drog en av de 19 kandidaterna till presidentposten tillbaka sin kandidatur och fyra andra krävde att valet sköts upp.

”Vi uppmanar myndigheterna att skjuta upp datumet för valet och etablera och publicera en plan för bekämpning av koleraepidemin som utsätter alla haitier för livsfara, sade de fyra presidentkandidaterna i ett gemensamt uttalande.

Deras röster blev dock inte hörsammade. Förberedelserna inför valet har fortsatt enligt planerna trots svårigheterna.

Söndagens val blir historiskt för Haiti. Medborgarna kommer att rösta om hela deputeradekammaren, i vilken varje medlem väljs för fyra år, en president väljs för fem år, liksom en tredjedel av senaten, där medlemmarna väljs för sex år.

Enligt ett uttalande den 22 november från Institutet för rättvisa och demokrati i Haiti saknar Provisoriska valrådet (CEP), landets huvudvalkommitté, trovärdighet, eftersom rådet hade godkänts av den nuvarande presidenten Rene Préval personligen och senare uteslöt 15 politiska partier och deras ledare från deltagande utan att ha befogenhet till detta. Det har också varit förföljt av korruptionsanklagelser.

På bloggen ”Haitian Truth” finns att läsa ett inlägg som sammanfattar många haitiers känsla inför valen och man föreslår att valet skjuts fram till april 2011.

”Människor är fokuserade på överlevnad för sig själva och sin familj. Överlevnad är nyckelordet och deras vokabulär kan inte riktigt omfatta demokratiska val. Att gå framåt nu spelar konspirationen [den sittande presidenten] Préval/ United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) i händerna, enligt blogginlägget.

Nyligen har protester brutit ut över hela landet mot den haitiska regeringen och FN, vars fredsbevarande styrkor, särskilt dem från Nepal, misstänks för att ha fört med sig koleran till Haiti.

De negativa känslorna hos folket eldas också på av att det Provisoriska valrådet inte godkänt Jean-Bertrand Aristide, den förste demokratiskt valde presidenten i Haiti, som störtades i en militärkupp 1991. Han har levt i exil i Afrika sedan 2004. Han planerade att ställa upp i valet men nekades pass av den haitiska regeringen, och kunde därför inte registreras som kandidat.

Detta har tolkats som ett sätt för Préval att föra fram sin egen skyddsling Jude Celestine. Préval har redan suttit två perioder och kan inte väljas om.

Blogginlägget förespråkar att valet skjuts upp tills koleraepidemin är under kontroll och det finns ett ordentligt valsystem. Det varnar för att all press den 28:e kommer att ”ge upphov till en förvrängd situation som kommer att garantera allt annat än ett framgångsrikt återuppbyggande av landet.”

 

Fakta inför valet

  • Totala kostnaden för valen beräknade till 29 miljoner dollar: 7 miljoner från Haiti, 15 miljoner från USA, 5,8 miljoner från Kanada, 500 000 från Brasilien, 700 000 från EU.
  • 18 presidentkandidater.
  • Alla 99 platserna i deputeradekammaren ska tillsättas.
  • 11 platser av senatens 30 platser ska tillsättas.
  • Det förväntas 193 valobservatörer från USA:s och Karibiens förenade valobservatörer och 51 från EU.
  • Mindre än 40 procents valdeltagande – av 4,5 miljoner röstberättigade – förväntat på fler än 11 000 vallokaler.
  • 1,5 miljoner överlevande efter jordbävningen är hemlösa.
  • Kolerans offer: 1344 döda och 57 000 smittade.
  • Förväntad påverkan från koleran: 400 000 fall som kan leda till 20 000-60 000 dödsfall, beroende på tillgång på sjukvård.

 

Översatt från engelska:

 

 

Epoch Times logo

Copyright © 2017