Vägverket och Banverket kan göra mer


Både Vägverket och Banverket räknar med att deras respektive projekt har blivit närmare 1,4 miljarder kronor billigare än vad de kalkylerat, tack vare lågkonjunkturen.

Regeringen har satsat flera miljarder kronor extra på att bygga nya bil- och järnvägar i år och nästa år, för att i någon mån mildra effekterna av lågkonjunkturen. På grund av krisen i bygg- och anläggningsbranschen har projekten blivit billigare än beräknat.

Vägverket har vid sina upphandlingar i år sparat 600 miljoner kronor på grund av att konkurrensen mellan budgivarna har ökat.    

– Det har varit lyckosamt att satsa på väginvesteringar när det har varit lågkonjunktur. Vi får väldigt mycket väg för pengarna just nu, säger Lena Erixon, generaldirektör på Vägverket till Sveriges Radio.

För de insparade 600 miljoner kronorna kan nya vägar eller vägunderhåll sättas igång.

Banverkets projekt har hittills i år blivit mellan 700 och 800 miljoner kronor billigare än beräknat. Här är det råvarorna som blivit billigare förutom konkurrens mellan bolag.

– Det gäller att hantera pengarna på det absolut bästa samhällsekonomiska sättet, så att de kommer till nytta för hela landet, säger Minoo Akhtarzand, generaldirektör på Banverket till Sveriges Radio.